WAB | Ketenregeling

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: WAB)  in werking. Met de inwerkingtreding van de WAB gaat een aantal belangrijke regels voor zowel werkgevers, als werknemers veranderen. De komende tijd zullen wij in meerdere artikelen de belangrijkste veranderingen bespreken. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

Als eerste bespreken we de ketenregeling.
De ketenregeling regelt kort gezegd dat een werkgever niet onbeperkt tijdelijke arbeidscontracten met een werknemer mag afsluiten.

Ketenregeling Goorts Coppens

Arbeidsovereenkomst

Tot 1 januari 2020 is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd automatisch sprake, als een vierde opvolgend contract wordt aangegaan of als opvolgende contracten gezamenlijk een periode van twee jaar overschrijden. Een keten van contracten wordt doorbroken als er een periode van zes maanden of meer tussen zit.

Verruiming tijdelijke arbeidsovereenkomst

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de opeenvolging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten verruimd naar drie contracten in drie jaar. Vanaf 1 januari 2020 is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd automatisch sprake als een vierde opvolgend contract wordt aangegaan of als elkaar opvolgende contracten gezamenlijk een periode van drie jaar overschrijden. De onderbreking van zes maanden geldt na invoering van de WAB nog steeds.

Wanneer geldt de ketenregeling?

Deze nieuwe ketenregeling geldt voor arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 januari 2020, óók als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020. Verder is het mogelijk dat in de cao afwijkende afspraken zijn gemaakt over de ketenregeling.

Voor de ketenregeling geldt dat je nu al bij het aannemen van personeel rekening kunt houden met de duur van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Wij adviseren om in kaart te brengen welke tijdelijke arbeidsovereenkomsten op dit moment lopen, wanneer deze eindigen, hoe lang ze hebben geduurd en hoeveel opvolgende contracten al zijn aangegaan.

Transitievergoeding

In het volgende artikel bespreken we de wijzigingen met betrekking tot de transitievergoeding. Kun je niet wachten en heb je alvast een vraag over deze wijzigingen of heb je vragen over de ketenregeling? Neem dan contact op met de helpdesk of bezoek een van onze gratis bijeenkomsten!

Bezoek onze gratis WAB bijeenkomst

Heb jij nog vragen of wil je meer weten over de WAB? Neem dan contact op of bezoek een van onze gratis bijeenkomsten!
Klik op de oranje button voor informatie over de bijeenkomsten.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×