Waarschuwingsplicht van de aannemer

Bij de aanneming van werk geldt voor aannemers een waarschuwingsplicht. Een aannemer is verplicht om een opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht. Deze regeling is ook vastgelegd in de Uniforme Administratieve Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vaak van toepassing op een overeenkomst tot aanneming van werk. Maar hoe ver gaat deze waarschuwingsplicht?

Een voorbeeld
Een grondeigenaar had een aannemer opdracht gegeven om puin en verharding te verwijderen van een stuk grond dat was bestemd voor woningbouw. Na het uitvoeren van de werkzaamheden werd er een monster genomen van de bodem waaruit bleek dat er sprake was van asbesthoudend materiaal in de bovengrond van het terrein. De grondeigenaar stelde de aannemer aansprakelijk voor de saneringskosten. Hij stelde dat de aannemer een waarschuwingsplicht had. De aannemer had hem moeten wijzen op de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudend materiaal en had hem moeten waarschuwen voor de risico’s van de gevolgde werkwijze. Het Gerechtshof wees de vordering van de grondeigenaar echter af en de Hoge Raad was het  hiermee eens. Beide instanties oordeelden dat de aannemer in deze situatie geen waarschuwingsplicht had.
Op grond waarvan is de Hoge Raad echter tot dit oordeel gekomen?
Allereerst op grond van het feit dat de aannemer werd bijgestaan door een deskundige met dezelfde kennis als de aannemer over de mogelijke aanwezigheid van asbest. Verder werd door de Hoge Raad overwogen dat de eigenaar op grond van de beschikbare kennis nader onderzoek had moeten doen. Bovendien was de werkwijze van de aannemer voorgeschreven door de opdrachtgever.

Kennis en deskundigheid
Op basis van deze uitspraak kan een aantal voorzichtige conclusies worden getrokken. Naarmate de aannemer meer kennis heeft over de situatie ter plaatse en/of over meer deskundigheid beschikt dan de opdrachtgever, zal eerder een waarschuwingsplicht worden aangenomen. Is dit niet het geval, dan zal er minder snel sprake zijn van een waarschuwingsplicht.

Raad van Arbitrage voor de Bouw
De Raad van Arbitrage voor de Bouw lijkt aan schending van de waarschuwingsplicht overigens andere consequenties te verbinden dan de gewone rechter. De Raad van Arbitrage is van mening dat een aannemer bij schending van de waarschuwingsplicht voor de volledige schade aansprakelijk is, ook al kan de schade eveneens aan de opdrachtgever worden verweten. De gewone rechter kijkt veel meer naar de mate waarin elke partij heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade en verdeelt dan de schade op basis van ieders mate van aansprakelijkheid.

Conclusie
Het blijft voor aannemers dus opletten geblazen. Naarmate een aannemer over meer kennis en deskundigheid beschikt dan zijn opdrachtgever zal er eerder een waarschuwingsplicht worden aangenomen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Guido Goorts, vakgroepleider Vastgoed op telefoonnummer 0493-352070 of via g.goorts@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×