Waarschuwingsplicht van de aannemer bij meerwerk

Indien er sprake is van meerwerk rust op de aannemer een waarschuwingsplicht. Wanneer de opdrachtgever aan de aannemer meerwerk opdraagt kan de aannemer hiervoor een aanvullend bedrag in rekening brengen.  Hiervoor is echter wel vereist dat de aannemer, voordat het meerwerk wordt uitgevoerd,  de opdrachtgever waarschuwt dat het meerwerk tot een prijsverhoging zal leiden. Een recente uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden lijkt erop te wijzen dat aan deze waarschuwingsplicht zwaardere eisen worden gesteld.

Achtergrond van de waarschuwingsplicht is dat de opdrachtgever, door de informatie over de prijsverhoging die het gevolg is van het meerwerk, de mogelijkheid heeft om te beslissen of hij het meerwerk, ondanks de hogere prijs aan de aannemer wil opdragen.  In een arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden van 24 januari 2012 ging het Hof ervan uit dat de opdrachtgever zich had gerealiseerd dat de extra werkzaamheden tot een prijsverhoging zouden leiden. In de offerte was immers vermeld dat de aannemer ingeval van de extra werkzaamheden een andere prijs zou moeten hanteren. Het Hof overwoog echter dat waar het op aankomt  is of de opdrachtgever een reëel inzicht heeft gekregen in de omvang van de concreet te verwachten meerkosten.

Uit de overweging van het Hof valt op te maken dat het Hof van mening is dat de aannemer niet aan zijn waarschuwingsplicht ten aanzien van het meerwerk heeft voldaan indien hij enkel meldt dat sprake is van meerwerk. Het Hof is van oordeel dat de aannemer de opdrachtgever daarbij  ook inzicht dient te geven in de concreet te verwachten meerkosten.

Het Hof Leeuwarden lijkt hiermee aan de aannemer een zwaardere waarschuwingsplicht op te leggen dan op grond van eerdere uitspraken mocht worden verwacht. Of andere rechters het Hof Leeuwarden hierin zullen volgen zal moeten worden afgewacht.

Aannemers doen er verstandig aan om met de zwaardere eisen van het Gerechtshof Leeuwarden rekening te houden. De sanctie op het niet voldoen aan de waarschuwingsplicht is immers  dat de aannemer geen recht heeft op vergoeding van het uitgevoerde meerwerk.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je contact opnemen met Wesley Rhoe, teamvoorzitter Vastgoed
via 0493 – 331483 of w.rhoe@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×