Vrije advocaatkeuze in een procedure bij het UWV?

Nadat de Hoge Raad in september 2012 het Europees Hof van Justitie prejudiciële vragen heeft gesteld over het recht op vrije advocaatkeuze, is het ditmaal de Amsterdamse voorzieningenrechter die aan de Hoge Raad zelf een prejudiciële vraag stelt. De voorziening rechter vraagt zich af wat precies wordt verstaan onder een ‘gerechtelijke of administratieve procedure.’

Waarom is dit nu van belang? Daarvoor gaan we terug naar wat het Europees Hof van Justitie inmiddels heeft uitgemaakt:

1) Europese richtlijn en de Nederlandse wet laten niet toe dat een verzekerde alleen maar recht heeft op vrije advocaatkeuze als de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed;

2) In de Europese richtlijn en de Nederlandse wet is opgenomen dat er recht op vrije advocaatkeuze is als de belangen van de verzekerde in een ‘gerechtelijke of administratieve procedure’ moeten worden behartigd. Het Europees Hof heeft bepaald dat het, gelet hierop, niet uitmaakt of er een verplichte procesvertegenwoordiging nodig is. Ook bij de kantonrechter of bestuursrechter is er dus recht op vrije advocaatkeuze.

Het Europees Hof heeft alleen niet duidelijk gemaakt wat er wordt verstaan onder een administratieve procedure. De voorzieningenrechter in Amsterdam kreeg de vraag voorgelegd of een procedure bij het UWV een administratieve procedure is. De voorzieningenrechter heeft deze vraag doorgespeeld aan de Hoge Raad en heeft hem verzocht een antwoord te geven op de vraag wat wordt verstaan onder ‘gerechtelijke of administratieve procedure’ en of een procedure bij het UWV hieronder valt.

De vraag ligt nu bij de Hoge Raad en het kan dus nog even duren voordat er uitsluitsel is over wat een gerechtelijke of administratieve procedure precies inhoudt. Als de Hoge Raad oordeelt dat er ook sprake is van een recht op vrije advocaatkeuze in een procedure bij het UWV zal dit de verzekerde nog meer openingen geven dan hij nu al heeft, om zijn eigen advocaat te kunnen kiezen.

Voor meer informatie zie www.kiesjeeigenadvocaat.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Voorkomen

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×