Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Someren ligt ter inzage

Vanaf 27 oktober augustus 2017 ligt het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Someren ter inzage. Dit betekent dat je tot en met 7 december 2017 de mogelijkheid hebt om de plannen in te zien bij de gemeente en dat je hierop kan reageren. In de tussentijd kun je nagaan of jouw perceel in overeenstemming is met de bestemming die daarop rust en met de planvoorschriften. Wij bieden je de gelegenheid om jouw situatie vrijblijvend te bespreken met één van onze specialisten.

Belangrijk wijzigingen

Het bedrijventerrein is gelegen aan de oostzijde van de kern van Someren. De meest belangrijk wijzigingen hebben we voor je op een rijtje gezet:

  • De staat van bedrijfsactiviteiten is opgenomen: daarin staan de bedrijven die zijn toegestaan. Dat betekent dat jouw bedrijf daar ook binnen moet passen
  • Er zijn milieucategorieën opgenomen
  • Toevoegen van nieuwe bedrijfswoningen is uitgesloten
  • Bestaande burgerwoningen op het bedrijventerrein krijgen de bestemming “wonen”
  • Detailhandel is niet toegestaan. Alleen perifere detailhandel (grote volumes) is toegestaan

Het gehele voorontwerpbestemmingsplan is ook terug te lezen op de website van de gemeente Someren

Wat voor gevolgen heeft het plan voor jou?

Met name van ondernemers krijgen wij vaak de vraag of het nieuwe bestemmingsplan voorziet in voldoende uitbreidingsruimte. Veel ondernemers hopen in de toekomst hun activiteiten uit te breiden of in elk geval daartoe de mogelijkheid open te houden. Die vraag is niet met een simpel “ja of nee” te beantwoorden. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de gemeenteraad de beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad vanuit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht.

Concrete uitbreidingsplannen voor je bedrijf? Maak het kenbaar!

De Raad van State heeft in diverse uitspraken overwogen dat de gemeente wél rekening moet houden met de uitbreidingsplannen van een ondernemer als hij een concreet bouwplan bij de gemeente heeft ingediend voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan. Kortom, heb je plannen om uit te breiden dan is het verstandig om dit tijdig kenbaar te maken bij de gemeente. Wanneer je voldoende stukken aanreikt waaruit blijkt dat sprake is van een concreet bouwplan, dan moet de gemeente de ruimtelijke aanvaardbaarheid hiervan beoordelen bij het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan.

Ben je rechtsbijstand verzekerd? Dan heb je recht op een gratis advocaat naar keuze!

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kunnen wij vanaf het moment dat het nieuwe bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, jou met raad en daad bijstaan! Als verzekerde heb je namelijk het recht om voor rekening van de rechtsbijstandverzekeraar zelf je advocaat te kiezen. Je kiest toch een advocaat die bij je past en die (in dit geval)  gespecialiseerd is in het voeren van bestemmingsplanprocedures. Wij kunnen dat voor jou doen! Meer weten: www.kiesjeeigenadvocaat.nl 

Neem gerust contact op of maak vrijblijvend een afspraak

Heb je vragen over de gevolgen van het nieuwe voorontwerpbestemmingsplan voor jouw perceel? Of wil je weten hoe we je kunnen helpen met het ondernemen van stappen tegen dit voorstel? Neem dan gerust contact op met Niels Crooijmans via n.crooijmans@gca.nl of bel naar 0493 35 20 70.

 

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Bouwen

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×