Voorontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied Peel en Maas 2012”!

De gemeente bepaalt hoe zij haar grondgebied ruimtelijk inricht. Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. In deze wet heeft de gemeente instrumenten gekregen om haar wettelijke taak uit te kunnen oefenen. Het bestemmingsplan heeft hierin een centrale betekenis. Het regelt namelijk waar en hoe gebouwd mag worden en hoe gronden mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan heeft dus directe invloed op burgers en ondernemers.

Voorontwerp-bestemmingsplan
Het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Peel en Maas is achterhaald. Omdat het bestemmingsplan
zo’n belangrijk instrument is, is het belangrijk dat het plan steeds de meest moderne inzichten bevat. De
Wet ruimtelijke ordening verplicht de raad daarom ook het bestemmingsplan iedere tien jaar opnieuw vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas bereiden de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan voor.
Daartoe is een voorontwerp-bestemmingsplan opgesteld, waarop iedereen kan inspreken. Het voorontwerp-bestemmingsplan biedt mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen maar ook beperkingen.

Inzage
Burgemeester en wethouders hebben het voorontwerp-bestemmingsplan op 26 januari 2012 bekendgemaakt. Het plan ligt gedurende 6 weken (tot en met 7 maart 2012) ter inzage. Gedurende die termijn kunnen inspraakreacties worden ingediend. In deze inspraakreactie kunt u aangeven met welke onderdelen uit het voorontwerp-bestemmingsplan je het niet eens bent. Na afloop van de termijn van terinzagelegging worden alle inspraakreacties verwerkt. Burgemeester en wethouders brengen daarna een ontwerp-bestemmingsplan in procedure.

Zienswijzen – Beroep
Iedereen kan zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de raad. De raad moet vervolgens een beslissing nemen over vaststelling van het bestemmingsplan. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan staat rechtstreeks beroep open op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan als zij ook zienswijzen hebben ingediend.

Conclusie
Het is van groot belang om het voorontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied Peel en Maas 2012” goed te bekijken. In deze fase heeft u nog de mogelijkheid om in overleg te treden met de gemeente. De specialisten van de Vakgroep Overheid en Omgeving van Goorts & Coppens Advocaten zijn je hierbij graag behulpzaam. Mocht je willen weten wat het voorontwerp-bestemmingsplan concreet voor je betekent, neem dan contact op met Peter Goumans, advocaat Overheid en Omgeving, telefoonnummer: 0492-780193 of per e-mail: p.goumans@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×