Voorkom aansprakelijkheid, houd boekhouding bij!

Het bestuur van een onderneming is verplicht om een goede boekhouding bij te houden. Op elk gewenst moment moet de vermogenspositie van de onderneming kunnen worden opgevraagd omdat hieruit verschillende verplichtingen van de onderneming voortvloeien.

Aansprakelijkheid bij faillissement
Als een bedrijf failliet gaat, kan het bestuur aansprakelijk worden gesteld wegens ‘onbehoorlijk bestuur’. Als het bestuur niet heeft voldaan aan de verplichting om een goede boekhouding bij te houden, wordt sterk vermoed dat er sprake is van een onbehoorlijk bestuur. Als hiervan sprake is, wordt snel aangenomen dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Het is aan het bestuur om aan te tonen dat hier juist geen sprake van is.

De rechter
In een recente uitspraak heeft de rechtbank Middelberg het bestuur van een onderneming aansprakelijke gesteld wegens onbehoorlijk bestuur, omdat niet zou zijn voldaan aan de boekhoudverplichting. De  curatoren stelden dat de automatisering van de administratie gebrekkig was, waardoor er geen duidelijk inzicht in de rechten en verplichtingen van de onderneming was.

De boekhouding bestaat volgens de rechter uit:
1) het administratieproces: het geheel van procedures en technieken, gericht op het inzichtelijk maken van de informatie;
2) het product van het administratieproces.

De rechtbank is van mening dat het bestuur geen redelijk inzicht had in de vermogenspositie van de onderneming. De belangrijkste oorzaak waren de voortdurende problemen met het softwaresysteem. Omdat er geen goede maatregelen genomen werden om dit op te lossen, en het administratieproces dus niet goed is, heeft de rechtbank geoordeeld dat het bestuur niet heeft voldaan aan zijn boekhoudverplichting.

Wat betekent dit voor u?
Zorg ervoor dat uw boekhouding op orde is. Controleer de boekhouding, maar ook het boekhoudproces. Mocht er een faillissement komen, dan kunt u als bestuurder in ieder geval niet op grond hiervan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Wilt u meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid? Neem dan contact op met Luc Tacx, advocaat onderneming, via: l.tacx@gca.nl of 0493-331482.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×