Volledige vooruitbetaling door consumenten bij koop mag niet verplicht worden!

Veel ondernemingen verplichten klanten om direct bij bestelling al de volledige koopprijs te betalen. Met name bij bestellingen via internet gebeurt dit vaak. Mag dit zomaar?

Maximaal 50% vooruitbetaling

In de wet staat dat volledige vooruitbetaling niet mag worden gevraagd. Tenminste niet van consumenten. Consumenten kunnen slechts worden verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs van een goed. Bij verkoop via internet is dit voor ondernemers niet gewenst. Wie de koper is, weet men niet. Het risico is ook dat er niet betaald wordt voor geleverde producten, en zie dan maar eens de producten terug te krijgen. De vraag is dan ook of niet van de wet afgeweken kan worden?

In de wet staat één uitzondering waardoor een ondernemer toch volledige vooruitbetaling mag vragen van een consument. Als uitdrukkelijk is overeengekomen dat de consument vooruit dient te betalen, dan is dit geoorloofd. Met andere woorden, als de consument voor of tijdens de koop heeft ingestemd met vooruitbetaling, dan is vooruitbetaling mogelijk.

Algemene voorwaarden

De meeste ondernemers hebben alleen in hun algemene voorwaarden opgenomen dat er vooruit betaald dient te worden. De consument heeft volgens de wet de mogelijkheid om de ze bepaling in de algemene voorwaarden te vernietigen waardoor vooruitbetaling niet verplicht is. Kortom, om er zeker van te zijn dat je als ondernemer volledige vooruitbetaling kunt vragen, dien je dit dus niet alleen in de algemene voorwaarden op te nemen. 

Bij verkoop op internet is vooruitbetaling eenvoudig te realiseren. Voordat er een bestelling wordt geplaatst, dient een consument eerst te betalen, bijvoorbeeld door middel van iDEAL.  Indien de koper eerst betaalt, dan wordt aangenomen dat de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met vooruitbetaling.

Samenvatting

Samenvattend mag je als ondernemer consumenten in beginsel niet verplichten om de volledige koopprijs vóór levering te betalen. Je mag aan consumenten hooguit een vooruitbetaling van de helft van de koopprijs vragen. Dit is anders als de consument voor de koop uitdrukkelijk heeft ingestemd met vooruitbetaling. De vooruitbetaling alleen in de algemene voorwaarden opnemen, wordt afgeraden. Hoe je dit in de praktijk dan wel het beste kan aanpakken, is mede afhankelijk van wat er verkocht wordt en hoe het verkoopproces eruit ziet. Wij kunnen u hierin adviseren.

Wesley Rhoe, advocaat Onderneming, kan u o.a. over dit onderwerp meer informatie geven. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-20097458 of via w.rhoe@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×