Volksgezondheid in een bestemmingsplan?

De vrees voor besmettelijke dierziektes is regelmatig aanleiding voor het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures. Over hoe de overheid met volksgezondheidsaspecten in bestemmingsplannen en bij besluitvorming op aanvragen om een omgevingsvergunning moet omgaan, bestond de nodige discussie. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) heeft in een recente uitspraak een heldere lijn uitgezet.

Voorkoming volksgezondheidsrisico’s
De bestrijding van dierziekten is primair vastgelegd in wetgeving van de landelijke overheid, zo oordeelt de RvS. Ongetwijfeld heeft de RvS dan het oog op de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren. Maar volksgezondheidsrisico’s kunnen ook worden voorkomen – zo overweegt de RvS uitdrukkelijk – door voorschriften te verbinden aan de omgevingsvergunning (voor milieu) voor agrarische bedrijven. Daarmee is de kous echter niet af.

Geen wettelijke normen
De RvS overweegt uitdrukkelijk dat bij de vaststelling van een bestemmingsplan de mogelijke besmetting van dierziekten vanwege nabijgelegen agrarische bedrijven een mee te wegen belang is. Wettelijke normen voor aan te houden afstanden in verband met de volksgezondheid zijn er echter niet. De RvS voegt hieraan toe dat er op dit moment ook geen concrete noodsituatie vanwege dierziekten is en er geen provinciale bouwstop geldt voor veestallen. Deze benadering van de RvS leidt tot de conclusie dat een bestemmingsplan veelal geen basis geeft om (ruimtelijke) maatregelen te treffen ter voorkoming van besmettingsrisico’s.

Indien je nog vragen over dit onderwerp hebt, neem dan contact op Peter Goumans, advocaat Overheid & Omgeving via p.goumans@gca.nl of 0492-780193.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×