Verwijtbare werkloosheid: hebt u echt recht op een WW-uitkering?

Verwijtbare werkloosheid
Indien een werkloze werknemer recht heeft op een WW-uitkering, wil dat nog niet zeggen dat dit recht ook geldend gemaakt kan worden. Wanneer een ontslagen werknemer bepaalde verplichtingen niet (of niet geheel) in acht heeft genomen, kan dit tot gevolg hebben dat het recht op een WW-uitkering, niet kan worden ‘verzilverd’.

Zo mag een werknemer niet verwijtbaar werkloos worden en dient hij te voorkomen dat hij onnodig werkloos blijft. Van verwijtbare werkloosheid is – onder meer – sprake indien een werknemer (zonder goede reden) zelf ontslag neemt. Ook indien de werknemer ontslag op staande voet heeft veroorzaakt is sprake van verwijtbare werkloosheid.

Indien een werknemer nalaat om aangeboden passende arbeid te aanvaarden, blijft hij onnodig werkloos en dat wordt hem verweten. De werknemer heeft de verplichting om er alles aan te doen zijn toestand van werkloosheid zo kort mogelijk te houden, door te aanvaarden wat als passende arbeid kan worden aangemerkt. Door de befaamde sollicitatieplicht wordt hier invulling aangegeven. De arbeidswetgeving en de consequentie die het UWV WERKbedrijf verbindt aan het niet voldoen aan deze verplichting liegt er niet om: (algehele blijvende) weigering van de WW-uitkering.

Passende arbeid
Maar wanneer is er nu sprake van het weigeren van aangeboden passende arbeid? Wat is passende arbeid? Dit zorgt in de praktijk meer dan eens voor problemen.
Is een werknemer bijvoorbeeld verplicht om een (veel) lagere functie te aanvaarden met een (veel) lager loonniveau? De rechtspraak gaat er van uit dat een iemand in het eerste half jaar van zijn werkloosheid in beginsel niet verplicht is om werk te aanvaarden op een lager niveau. Dit wordt echter naar beneden toe bijgesteld naarmate de werkloosheid langer duurt.

De hoeveelheid aan rechtspraak op dit gebied maakt het er niet makkelijker op voor een werknemer. Uit rechtspraak blijkt dat de beantwoording van de vraag wat passend is, in iedere situatie aan de hand van de omstandigheden moet worden beoordeeld. Wil je deugdelijk advies op dit gebied, dan is het aan te raden een specialist in te schakelen. Goorts & Coppens Advocaten kan je adviseren en bijstaan in deze kwesties.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maaike Grauwmeijer, vakgroepleider Arbeidsrecht op 0492-544435 of viam.grauwmeijer@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×