Verordening Ruimte Noord Brabant, fase 1

Het ruimtelijk beleid van de provincie Noord Brabant zal door provinciale staten worden vertaald in de Verordening ruimte. De Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat als dat vanuit provinciale belangen noodzakelijk is een provinciale verordening kan worden vastgesteld die regels geeft omtrent de inhoud van bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen. De gemeente moet bij de vaststelling van dergelijke besluiten de regels van provinciale verordening toepassen. In de Verordening ruimte wordt onder andere ingegaan op de integrale zonering van intensieve veehouderijen. De Verordening ruimte is daarmee het belangrijkste en tegelijkertijd een zeer ingrijpend instrument voor de provincie Noord Brabant om invloed te hebben op de inrichting van haar grondgebied. De gemeentelijke bevoegdheden worden daarmee ingeperkt.

Naar verwachting zal de Verordening ruimte per 1 juni 2010 in werking treden. Het statenvoorstel zal op 26 maart 2010 in de Commissie Ruimte & Milieu worden behandeld, waarna het op 23 april 2010 door provinciale staten zal worden vastgesteld.

Voor meer informatie kun je terecht bij Irene van Geel, Vakgroepleider Bestuursrecht en Agrarisch recht. Je kunt haar bereiken via i.van.geel@gca.nl of 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×