Verlies van ANBI-status

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is een instelling die, zoals de naam al aangeeft, het algemeen nut beoogt. Een ANBI heeft verschillende belastingvoordelen. Zo hoeft een ANBI geen belasting te betalen over erfenissen en schenkingen, die de instelling gebruikt voor algemeen belang.

Commerciële activiteiten
In 2011 zijn de mogelijkheden om commerciële activiteiten te ontplooien zonder dat dit gevolgen heeft voor de ANBI-status verruimd. Uit verschillende recente uitspraken is echter gebleken dat juist het uitvoeren van deze commerciële activiteiten de ANBI status in gevaar kan brengen. Ook bij instellingen waarvan je op het eerste gezicht denkt dat ze een ANBI zijn.

Geen ANBI:
Begeleide vakanties voor verstandelijk gehandicapten: de prijzen waren niet lager dan de prijzen die door commerciële reisbureaus in rekening worden gebracht en de zorgverlening was slechts van bijkomende aard.

Christelijke organisatie: het abonnementsgeld voor het blad dat zij exploiteerde week niet af van abonnementsprijzen van andere weekbladen.

Wel ANBI:
Organisatie die watersporten aan mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking aanbiedt: de gevraagde tarieven dekken minder dan de helft van de kosten, en zijn ook een stuk lager dan gebruikelijk in het economisch verkeer.

Waar kijkt de rechter dan naar?
De rechter kijkt of de gevraagde prijs in het economisch verkeer gebruikelijk is. Wanneer dit het geval is, verliest een instelling de ANBI-status en daarmee ook de voordelen die aan zo’n status verbonden zijn.

Behoud van de ANBI-status
Als bestuurder van een ANBI moet je dus goed oppassen met de activiteiten die je uitoefent. Intrekking van de ANBI-status heeft tot gevolg dat de organisatie geen vrijstelling meer heeft voor de schenk- en erfbelasting. Ook zijn giften voor donateurs niet meer aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Schenkingen worden dan minder aantrekkelijk. Dit kan er weer toe leiden dat het vermogen fors wordt ingeperkt.

Het is dus belangrijk om de ANBI-status te behouden. Dit doe je door ervoor te zorgen dat de tarieven die je hanteert lager zijn dan in het economische verkeer gebruikelijk. Ook moet je aantonen dat het algemeen belang het doel is en dat de activiteiten hier slechts een middel voor zijn. Als je ook aan de wettelijke voorwaarden voldoet ben je zo goed als zeker van een ANBI-status.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ad Coppens, advocaat onderneming, via a.coppens@gca.nl of op 0493-352070.

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×