Verlenging deeltijd-WW tot 1 april 2010

Op 1 januari 2010 zou de regeling deeltijd-WW aflopen. Onlangs heeft het kabinet echter een motie aangenomen om de deeltijd-WW te verlengen tot 1 april 2010. Het kabinet wil economisch herstel niet tegenhouden door de regeling te lang open te houden, maar wil de regeling ook niet te vroeg sluiten. Het kabinet is bereid de regeling tot 1 april 2010 open te houden. De regeling stopt eerder als het beschikbare geld op is.

Deeltijd-WW
Deeltijd-WW is op 1 april 2009 ingevoerd om werkgevers de mogelijkheid te bieden werknemers te behouden, die ze anders door de crisis hadden moeten ontslaan. Tussen april en eind oktober 2009 hebben circa 3800 bedrijven de regeling aangewend. In totaal werken zo’n 35.000 werknemers in deeltijd-WW. De regeling is bedoeld voor bedrijven die gezond genoeg zijn om de economische crisis het hoofd te bieden, maar tijdelijk een terugval in orders ondervinden. Deze bedrijven willen vaak hun gespecialiseerde vakmensen behouden voor als de vraag naar hun producten weer op gang komt. Bedrijven die gebruik maken van deeltijd-WW zijn meestal (grote) productiebedrijven. Deze bedrijven hebben de mogelijkheid om personeel minder te laten werken en machines uit te zetten bij gebrek aan orders. Voor kleine winkeliers is het echter een stuk moeilijker om aan de regels voor deeltijd-WW te voldoen. Een winkelier kan zijn zaak immers geen halve dagen sluiten met het risico dat hij klanten misloopt. Minister Donner heeft daarom aangegeven ook naar de moeilijkheden van deze ondernemers te gaan kijken.

Duurzame werkgelegenheid
In een brief aan de Tweede Kamer stelt de minister dat in de eerste plaats nodig is dat er nieuwe banen beschikbaar komen. Wel benadrukt hij dat de investering die de regeling vraagt enkel zinvol is, wanneer deze wordt gebruikt om werknemers langere tijd aan het werk te houden. Het houden van banen waar geen werk is, heeft geen zin. Het kabinet treft daarom verschillende maatregelen om te zorgen dat de kans voor werknemers om een baan te krijgen of houden, wordt vergroot. Eén van deze maatregelen is de omscholingsbonus die uitgebreid wordt. Deze bonus is bedoeld voor werknemers die met ontslag worden bedreigd. Door middel van scholing en goed loopbaanbeleid zijn deze mensen beter in staat om werk te vinden in een andere sector.

Dit besluit is onderdeel van overleg met sociale partners (vertegenwoordigers van zowel werkgevers als werknemers) over de aanpak van de crisis. Voor de regeling is in totaal 950 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maaike Grauwmeijer, vakgroepleider Arbeidsrecht op 0492-544435 of viam.grauwmeijer@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×