Verkorting duur partneralimentatie

De laatste jaren wordt er in de politiek veel gediscussieerd over de vraag of de duur van de alimentatieverplichting na echtscheiding moet worden verkort. Op dit moment is de wettelijke duur van de alimentatieverplichting twaalf jaar (tenzij er sprake is van een kinderloos huwelijk dat korter dan vijf jaar heeft geduurd). Diverse politieke partijen hebben wetsvoorstellen gemaakt die deze wettelijke termijn van twaalf jaar verkorten. Deze partijen zijn van mening dat de huidige termijn niet meer van deze tijd is. Er is namelijk steeds minder sprake van een traditionele rolverdeling binnen het huwelijk; zo zijn er tegenwoordig veel tweeverdieners. Na echtscheiding zouden zij dan ook prima in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Initiatiefwetsvoorstel 5 jaar afgewezen

Het initiatiefwetsvoorstel van de heer Bontes waarin de alimentatieduur wordt verkort naar vijf jaar, is inmiddels door de Tweede Kamer verworpen. De Tweede Kamer vindt het voorstel van de heer Bontes te drastisch. Het is onder andere te streng voor niet-werkende ouderen uit langdurige traditionele huwelijken en het overgangsrecht is niet goed geregeld. Wel is de Tweede Kamer het eens met het uitgangspunt dat de duur van de alimentatieverplichting verkort dient te worden.

Alimentatie als overbrugging

Er ligt thans nog een wetsvoorstel van VVD, PvdA en D66 op de plank. Genoemde partijen willen de duur van partneralimentatie baseren op het verlies aan verdiencapaciteit. Partneralimentatie is dan enkel bedoeld als overbrugging, totdat de alimentatiegerechtigde werk heeft gevonden om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. In het voorstel varieert de duur van de alimentatieverplichting naar gelang de duur van het huwelijk en de vraag of er wel of geen kinderen uit het huwelijk zijn geboren. Kort gezegd komt dit op het volgende neer:
 

Geen kinderen
Duur huwelijk 0 – 3 jaar: geen recht op partneralimentatie
Duur huwelijk 3 jaar of langer: de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Wel kinderen
Partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is en in ieder geval de helft van duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Is er sprake van co-ouderschap en werken beide ouders, dan is er geen partneralimentatie verschuldigd.

Huwelijken langer dan 15 jaar
De helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 10 jaar, mits de alimentatiegerechtigde gedurende het huwelijk niet aan het arbeidsproces heeft deelgenomen.

Het is afwachten of dit voorstel op een meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer kan rekenen. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met advocaat Familie Imke Gerrits 0493-331484 of i.gerrits@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Familie

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×