Verjaring van gemeentegronden: hoe ziet het er uit voor een particulier?

Regelmatig worden er vonnissen en arresten gepubliceerd over de verjaring van gemeentegronden, waarbij gemeenten aan het kortste eind trekken en de grond verliezen aan particulieren. Wanneer kan een particulier aanspraak maken op verjaring en wat kan de gemeente tussentijds doen om dit te verhinderen? In dit stuk zetten we de mogelijkheden uiteen. Volgende week geven we een aantal voorbeelden van al dan niet succesvolle beroepen op verjaring.

Maar deze week dus eerst, wat is verjaring?

Verjaring

Er zijn twee soorten verjaring in het Nederlandse recht. Enerzijds heeft men verkrijgende verjaring, waarbij men te goeder trouw 10 jaar de grond in bezit heeft gehad. Anderzijds heeft men bevrijdende verjaring, hierbij is geen goeder trouw vereist en is de verjaringstermijn 20 jaar.

De verjaringstermijn begint te lopen op de dag waarop men het stuk grond ‘in bezit neemt’. Dit in bezit nemen van het stuk grond moet aan twee voorwaarden voldoen:

1)            de particulier moet de feitelijke macht over het stuk grond uitoefenen; en

2)            de machtsuitoefening moet zichtbaar zijn, zodat anderen daaruit kunnen afleiden dat de particulier mogelijk pretendeert bezitter te zijn van het stuk grond.

Het moet dus voor de buitenwereld en de eigenlijke eigenaar van de grond zelf duidelijk zijn dat de bezitter beweert eigenaar te zijn van de grond. Dit moet blijken uit de feiten en omstandigheden, denk hierbij aan het omheinen van de grond met een hek, een weg aanleggen over het erf of zelfs schapen erop zetten, zoals blijkt uit rechtspraak.

Stuiting

Gemeenten kunnen voorkomen dat een lopende verjaringstermijn  wordt voltooid en dat het eigendom van de grond verloren gaat. Juridisch noemt men dit stuiting. Stuiting kan op verschillende manieren worden gedaan. Het duidelijkst is het, wanneer de gemeente vordert dat de bezitter een hek of bord weghaalt, zodat de gemeentegrond weer onbelemmerd gebruikt kan worden. Andere mogelijkheden zijn via een rechterlijke uitspraak of een aanmaning of mededeling aan de bezitter. Deze boodschap aan de bezitter zal dan helder en uitdrukkelijk moeten zijn toegespitst op de situatie. 

Gevolgen voor particulieren

Verjaring van gemeentegronden kan voor particulieren dus gunstig uitpakken. Het gebeurt dat gronden overgaan naar de particulier zonder dat de particulier hiervoor hoeft te betalen, een overdracht ‘om niet’. Reken jezelf echter niet te snel rijk, de rechter neemt verjaring niet zomaar aan! Volgende week een artikel waarin we een aantal zaken behandelen waarin er wel maar ook zaken waarin er geen sprake van verjaring is.

Volgende week een aantal voorbeelden van zaken waarin er soms wel en soms niet, sprake is van verjaring. Doe er je voordeel mee. Misschien is er in jouw situatie ook wel sprake van verjaring of niet.

Wil je meer informatie, neem dan gerust contact op met Wesley Rhoe, advocaat vastgoed 

06-20097458 | w.rhoe@gca.nl

 

Wesley Rhoe | Advocaat vastgoed

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×