Verhuizing en het ouderschapsplan

Je echtscheiding of relatiebreuk ligt al enige tijd achter je. De afspraken zoals deze in het ouderschapsplan ten behoeve van de kinderen zijn opgenomen lopen prima. Maar dan ontmoet één van de ouders een nieuwe partner. Omdat het internet steeds vaker wordt ingezet als manier om een nieuwe partner te vinden, is de kans aanwezig dat deze nieuwe partner niet naast de deur woont. Stel dat de betreffende ouder voornemens is te gaan verhuizen. Kan dit dan zomaar?

Hoofdverblijfplaats

Minderjarige kinderen hebben hun woonplaats bij de ouder die het gezag heeft. In veel situaties hebben beide ouders het gezag en hebben zij in het ouderschapsplan de afspraak gemaakt bij wie de kinderen de hoofdverblijfplaats na echtscheiding zullen hebben. Lukt het niet om daarover afspraken te maken, dan beslist de rechtbank daarover in de vorm van een beschikking.

Verhuizing

In het ouderschapsplan kunnen ouders ook uitdrukkelijke afspraken maken voor de situatie dat één van hen zou willen verhuizen. Soms zijn deze afspraken niet gemaakt of wil een ouder zich niet (meer) aan de gemaakte afspraken houden. Kan deze ouder dan toch verhuizen? Ook als de andere ouder het daarmee niet eens is?

Als de ouder verhuist bij wie het kind het hoofdverblijf heeft, heeft de verhuizing direct invloed op de situatie van de minderjarige. Niet alleen wijzigt dan de woonplaats, ook de zorgregeling kan ingrijpend worden beïnvloed. Een co-ouderschapsregeling wordt bijvoorbeeld praktisch onhaalbaar als de ouder op grote afstand verhuist.

Ervan uitgaande dat beide ouders het gezag hebben over het minderjarige kind, zullen beide ouders dan ook toestemming moeten geven voor de verhuizing. Komen de ouders er samen niet uit, dan zal de rechtbank moeten beslissen over de voorgenomen verhuizing en de vraag of er toch toestemming tot verhuizen wordt verleend.

Afwegingen rechtbank

Om tot een oordeel te komen zal de rechtbank een belangenafweging maken. Deze afweging is maatwerk en zeer sterk verbonden met de specifieke omstandigheden van het geval. Een algemene richtlijn is dan ook moeilijk te geven.

De noodzaak om te verhuizen, de afstand van de verhuizing, de leeftijd van de minderjarige, de invloed van de verhuizing op de zorgregeling, de wijze waarop de zorgregeling na de verhuizing kan worden ingevuld en de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid spelen in elk geval een grote rol bij deze belangenafweging.

Hulp nodig?

Zit je zelf in een situatie waarbij een mogelijke verhuizing een rol speelt? Wil je meer informatie of advies rondom een mogelijke verhuizing? Neem dan contact op met Imke Gerrits, advocaat familierecht


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Familie

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×