Vergunningvrij bouwen: minder complex ?!

Op 11 oktober 2013 heeft de ministerraad ingestemd met een voorstel van de ministers Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), Blok (Wonen en Rijksdienst), Kamp (Economische Zaken) en Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over  de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het wijzigingsvoorstel bedoelt om het voor  burgers en bedrijven gemakkelijker te maken om aan- of uit te bouwen, bijgebouwen te plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een (hoofd)gebouw te bouwen. Ook wordt het door het voorstel eenvoudiger om voor maximaal tien jaar af te wijken van een bestemmingsplan en leegstaande gebouwen voor een ander doel te gebruiken. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Vergunningvrij bouwen
In de nieuwe regeling wordt het gemakkelijker om de maximale oppervlakte van een vergunningvrij bouwwerk te berekenen. De huidige complexe regeling wordt vervangen door de regel dat op elk achtererf (tenzij er sprake is van een uitzondering zoals een monument) een of meer bouwwerken zijn toegestaan tot een maximum van 50% van dat achtererf, zolang het gebouw niet groter wordt dan 100 m2. De gemeente kan deze maxima niet beperken in het bestemmingsplan, maar kan er wel voor kiezen om een grotere oppervlakte vergunningvrij toe te staan.

Daarnaast verandert de zogenaamde “2,5-meter-regel” bij een aanbouw. Volgens de huidige regelgeving mag een aanbouw tot 2,5 meter van de zij- of achtergevel worden gebruikt voor dezelfde functie (bijvoorbeeld wonen) als het hoofdgebouw. Vanaf 2,5 meter dient het gebruik ondergeschikt te zijn aan de functie van het hoofdgebouw. Met de nieuwe regeling wordt de afstand van 2,5 meter vergroot naar 4 meter van de zij- of achtergevel.

Tegengaan leegstand
De nieuwe regelgeving zal het gemeenten mogelijk maken om sneller tijdelijke omgevingsvergunningen te verlenen voor activiteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Verder wordt de maximale termijn voor tijdelijke activiteiten verlengd van 5 tot 10 jaar en wordt de maximale oppervlakte van de bebouwing verhoogd naar 1.500 m2. Op deze manier wil de ministerraad de bouw van noodwinkels of noodscholen vergemakkelijken. Ook wordt het op deze manier eenvoudiger om leegstaande kantoorpanden om te bouwen tot (tijdelijke) woonruimte voor bijvoorbeeld studenten of senioren.

Mantelzorg
Ten slotte worden de mogelijkheden voor mantelzorgwoningen versoepeld. In de nieuwe regeling is bepaald dat alle vergunningvrije bouwwerken voor een periode van maximaal 10 jaar mogen worden gebruikt als mantelzorgwoning. Als de mantelzorgrelatie eindigt, kan het bouwwerk enkel nog functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw worden gebruikt (bijvoorbeeld als hobby- of opslagruimte).

Op dit moment is nog niet bekend wanneer precies de nieuwe regelgeving in werking zal treden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Peter Goumans, advocaat Overheid en Omgeving, via p.goumans@gca.nl of 0492 – 780193.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×