Vergunningen

Als ondernemer en particulier heb je veelvuldig te maken met de overheid. Denk aan:

  • bestemmingsplannen;
  • bouwvergunningen;
  • milieuvergunningen;
  • planschades;
  • subsidiekwesties;
  • WOZ-waarde etc.

Het oneens met de overheid?

Vaak blijkt dat je als burger veel meer rechten hebt als het gaat om bovenvermelde onderwerpen dan je wellicht denkt. Maak daarom eens vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs in een vroegtijdig stadium, voordat er al echt een probleem is. Je zult versteld staan van de mogelijkheden die er vaak zijn.

En ontstaat er dan toch een conflict met de overheid. Of het nu de gemeente is, de provincie of de Rijksoverheid. Dan ben je bij Goorts + Coppens aan het juiste adres voor het voeren van een procedure. Wij hebben veel deskundigheid en ervaring in huis als het gaat om de behandeling van bestuursrechtelijke zaken.

 

Neem contact op met een van de onderstaande adviseurs en zij helpen u graag verder

20991230

Telefonisch contact

Telefonisch contact?

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter We nemen binnen één werkdag contact met je op.

Veel gestelde vragen

Wat kan ik doen als mijn vergunning wordt geweigerd?
In het geval dat de vergunning wordt geweigerd en je het niet eens bent met de weigering, kun je in de regel bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit tot weigering van de vergunning heeft genomen. In bezwaar geef je gemotiveerd aan waarom je het niet eens bent met de beslissing van het bevoegd gezag. Je kunt ervoor kiezen om zelf bezwaar te maken. Met het oog op toekomstige procedures is het echter verstandig om het bezwaarschrift te laten opstellen door een advocaat. De bezwaargronden vormen namelijk de basis voor een eventuele procedure bij de bestuursrechter. De advocaat kan beter de bestuursrechtelijke kansen en valkuilen van de zaak inschatten, waardoor onnodig procederen kan worden voorkomen.
Op welke manier is het bestemmingsplan van belang voor de vergunningverlening?
Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een bouwwerk, wordt de aanvraag getoetst aan het voor het gebied geldende bestemmingsplan. Het bevoegd gezag onderzoekt of de vergunningaanvraag past binnen het geldende bestemmingsplan. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken of de hoogte van het bouwwerk in overeenstemming is met de maximale hoogte van bouwwerken volgens het bestemmingsplan. Is dat het geval, dan kan de vergunning (tenzij er sprake is van een andere weigeringsgrond) worden verleend. Voldoet de aanvraag niet, dan zal het bevoegd gezag de vergunning weigeren. In het geval dat de vergunning wordt geweigerd, dient het bevoegd gezag te motiveren waarom de vergunning is geweigerd.
Hoe weet ik of ik een vergunning moet aanvragen voor een verbouwing?
Op de website van de Rijksoverheid, www.omgevingsloket.nl, kun je een zogenaamde "vergunningcheck" doen. Door de vergunningcheck weet je snel of je voor een (ver)bouwproject een omgevingsvergunning nodig hebt en zo ja, welke.
Heb ik een vergunning nodig om te mogen bouwen?
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van wat je wilt bouwen. Voor grotere projecten (zoals de bouw van een huis of bedrijfshal) heb je veelal een vergunning nodig. Deze vergunning wordt een omgevingsvergunning genoemd. Voor kleinere projecten (zoals de bouw van een dakkapel of een aanbouw aan je woning) heb je in bepaalde gevallen geen omgevingsvergunning nodig. Deze kleine projecten zijn omgevingsvergunningvrij. Wel moet je bouwwerk in alle gevallen voldoen aan de (bouw)technische regels die door de overheid aan bouwwerken zijn gesteld. Onze specialisten adviseren je graag over de (on)mogelijkheden met betrekking tot bouwen. Daarnaast helpen we je graag als je aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt geweigerd door de overheid.