Veranderingen voor payrollmedewerkers/werkgever: Wet Arbeidsmarkt in Balans

Zoals aangegeven, gaat het arbeidsrecht op bepaalde punten veranderen. Deze veranderingen komen voort uit het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), dat op 5 februari 2019 is aangenomen door de Tweede Kamer. Het beoogde tijdstip van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2020.

Voordat de wet in werking kan treden, dient deze nog goedgekeurd te worden door de Eerste Kamer. Momenteel ligt het bij de Eerste Kamer en stuit het op nogal wat weerstand. De behandeling van het voorstel wordt eind mei 2019 in de Eerste Kamer hervat.

In dit artikel zal worden ingezoomd op de veranderingen voor payrollmedewerkers/werkgevers.

Payrolling goorts coppens

Wat is payrolling?

Op dit moment is uitzenden en payroll in juridische zin nagenoeg gelijk in die zin dat een payrollovereenkomst onder de definitie van een uitzendovereenkomst kan vallen. Voor een uitzendovereenkomst gelden lichtere regels dan voor reguliere arbeidsovereenkomsten. Hierdoor kan een payrollwerkgever op dit moment gebruikmaken van een uitzendbeding en een ruime ketenregeling.

De WAB brengt hier verandering in. Er wordt een nieuwe bepaling betreffende de ‘payrollovereenkomst’ opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

De payrollovereenkomst is volgens de WAB “de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen”.

Kenmerkend voor payrolling is volgens de nieuwe definitie in het BW dus dat (i) de payrollwerkgever geen ‘allocatiefunctie’ (het samenbrengen van vraag en aanbod) op arbeidsmarkt vervult en (ii) dat de arbeidskracht exclusief aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Veranderingen voor payrollmedewerkers en payrollwerkgevers

Met de invoering van de nieuwe payrollbepaling, zijn er verder regels opgenomen die specifiek gelden voor de payrollmedewerker. De payrollmedewerker krijgt dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als medewerkers die bij de inlener in dienst zijn. Voor de rechtspositie geldt dus dat de ‘normale’ wettelijke ketenregeling van toepassing is zoals bij de inlener, en niet de ketenregeling uit een van de uitzendcao’s.

Daarnaast moeten alle arbeidsvoorwaarden van de inlener worden toegepast. Daarbij heeft de payrollwerknemer recht op de eventueel bij inlener geldende 13e maand, vakantiedagen, scholingsafspraken, verlofregelingen etc. Ook krijgen payrollmedewerkers recht op een ‘adequaat’ pensioen. Zoals het er nu uitziet, is het pensioen alleen adequaat als de pensioenregeling van de inlener wordt toegepast of als een pensioenvoorziening wordt getroffen met een minimale werkgeverspremie van 13,6%. Nu de WAB nog niet volledig is aangenomen, kan dit nog veranderen.

Bij de behandeling van de WAB zijn er twijfels geuit over de uitvoerbaarheid van de wet. Een paar vragen die aan bod zijn gekomen zijn: 1) betekent het nieuw te introduceren onderscheid tussen payrollkrachten en uitzendkrachten dat alle uitzendondernemingen in Nederland per 1 januari 2020 moeten bepalen of zij uitzendkrachten of payrollkrachten in dienst hebben en 2) is de regering bereid de geplande ingangsdatum van de WAB per 2020 op een later tijdstip te stellen, dan wel onderdelen van de WAB, onder meer ter zake van payrolling, op een latere datum te laten ingaan?

De collega’s van Arbeidsrecht houden je op de hoogte van de voortgang van de WAB.

Wil je meer weten over payrolling?

Neem alvast contact op met de advocaten van team Arbeid:

Of bel naar 0493-352070

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven van de juridische ontwikkelingen? Meld je dan GRATIS aan voor dé juridische nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief!


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×