Veilen van woningen via internet

Momenteel ligt bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel om de openbare verkoop van woningen transparanter en voor een groter publiek toegankelijk te maken. Met dit wetsvoorstel wordt getracht om het speelveld bij executieveilingen te vergroten. Vaak zijn het onroerendgoedhandelaren die – vanwege het gesloten karakter van een executieveiling – nog steeds de veiling domineren. Uit onderzoek blijkt dat een woning op een executieveiling gemiddeld 30% minder opbrengt dan bij een normale verkoop. Het kabinet probeert met het wetsvoorstel de drempel voor particulieren weg te nemen.

Wetsvoorstel internetveiling
Het wetsvoorstel gaat ervan uit dat een executieveiling uitsluitend of gelijktijdig via internet plaatsvindt via een algemeen toegankelijke website. De notaris vervult daarbij als vanouds een controlerende rol om de executieveiling volgens de spelregels te laten verlopen. Daarnaast regelt het wetsvoorstel ook een verplichte bezichtiging van de te veilen woning als een potentiele koper dat wenst en een ontruiming van de geveilde woning (te weten binnen 3 maanden).

Ontbindende voorwaarde van financiering
Als het wetsvoorstel wet wordt, valt nog te bezien of het beoogde effect kan worden bereikt. Bij aankoop van een woning wordt door particulieren normaal gesproken altijd een ontbindende voorwaarde van financiering afgesproken. Deze voorwaarde kan bij een executieveiling niet worden bedongen. Oftewel een particulier die interesse heeft in een te veilen woning zal goed voor zijn geld moeten zijn en moet dit ook vooraf goed hebben geregeld. In veel gevallen zal dit voor particulieren in de praktijk niet gemakkelijk uitvoerbaar zijn.

Executieveilingen via internet gebeurt al
Het is nu al mogelijk om via internet op executieveilingen te bieden. Via www.veilingbiljet.nl kunnen alle executieveilingen via de computer worden gevolgd en zelfs ook biedingen worden uitgebracht. Daartoe is wel vereist dat een particulier zich via de website registreert, zich bij een notaris identificeert door een zgn. registratieverklaring te tekenen en een borg bij de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen stort. De borg bedraagt 1% van het gewenste biedlimiet maar minimaal € 3.000,– per beoogd object (de te veilen woning).  Op de veilingdag is de veilingmeester via de computer live te horen en kan er dan online op de gewenste woning worden geboden. Het bieden gebeurt anoniem, alleen een nummer is zichtbaar. Het biedscherm geeft real-time aan in welke fase de veiling zich bevindt en tegen welk hoogste bod de woning is geveild. De toekomst zal uitwijzen of particulieren meer gebruik gaan maken van het kopen van een woning via internetveilen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Thomas Berkhout, advocaat vastgoed, via t.berkhout@gca.nl of op 0493-331483. 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×