Veghel-Asten | Inpassingsplan N279 ter inzage

Begin dit jaar is er een start gemaakt met het Provinciaal Inpassingsplan voor de N279 Veghel-Asten. Met het plan wordt de aanleg/uitbreiding/aanpassing van de N279 mogelijk gemaakt. Deze aanpassing kan gevolgen hebben voor jouw woon- en leefklimaat en eventuele bedrijfsmatige activiteiten. Na de beantwoording van elke zienswijze in de Nota van Zienswijzen, is op 7 december 2018 het plan voor de N279 Veghel-Asten vastgesteld. Met de vaststelling van dit plan wordt de realisatie van de weg juridisch/planologisch mogelijk gemaakt.
Inpassingsplan N279, Goorts Coppens, advocaat, advocaten, Niels Crooijmans, Irene Van Geel
Ter inzagelegging inpassingsplan

De vaststelling en de ter inzagelegging van het plan zijn een belangrijk moment voor belanghebbenden. Vanaf het moment van ter inzagelegging kun je namelijk beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid staat voor jou open vanaf 17 december 2018 tot en met 28 januari 2019. Nu het plan met bijbehorende stukken is vastgesteld, kunnen wij samen met jou beoordelen of, en zo ja, met welke argumenten er beroep kan worden  ingesteld.

Ben je rechtsbijstand verzekerd?

Kies voor een gespecialiseerde advocaat!

Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, kunnen wij op kosten van de verzekering jouw beroep behandelen bij de Raad van State. Als verzekerde heb je namelijk het recht om voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar zelf je advocaat te kiezen. Je kiest hierdoor voor een advocaat die brede kennis heeft van de plannen voor de N279 en gespecialiseerd is in het voeren van bestemmings- en inpassingsplan-procedures. Meer weten? Kijk op: www.kiesjeeigenadvocaat.nl

Vragen over het inpassingsplan van de N279 Veghel – Asten?

Neem dan gerust contact op met

Irene van Geel | Mail:  i.van.geel@gca.nl  |  Telefoonnummer: 06 – 30 06 79 28.

of Niels Crooijmans | Mail: n.crooijmans@gca.nl |  Telefoonnummer: 06 – 55 50 65 41.

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×