Vaststelling Verordening Ruimte 2014: 7 februari 2014!

Op 30 augustus 2013 is de ontwerp Verordening Ruimte 2014 door gedeputeerde staten  van Noord Brabant voor inspraak ter inzage gelegd. Het door gedeputeerde staten voorbereide ontwerp zet een rem op de ontwikkeling van de veestapel en beoogt een versnelde verduurzaming van agrarische bedrijvigheid.

Door een voorbereidingsbesluit te nemen op 20 september 2013 hebben provinciale staten van Noord-Brabant een volgende stap gezet in dit traject. Het voorbereidingsbesluit komt in feite op een direct bouwverbod neer. Alleen als de uitbreiding bijdraagt aan een zorgvuldige veehouderij is het mogelijk om een omgevingsvergunning te krijgen. Het voorbereidingsbesluit geldt voor ten hoogste zes maanden. Uiterlijk 20 maart 2014 dient de Verordening ruimte 2014 te zijn vastgesteld en in werking te  zijn getreden.

In de tussenliggende periode is de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV) tot stand gekomen. De BZV maakt het voor een veehouder inzichtelijk of zijn bedrijf zorgvuldig is, zodat hij ontwikkelruimte kan verdienen. Op 4 februari 2014 zullen gedeputeerde staten overgaan tot het vaststellen van de BZV en de bijbehorende Nota van inspraak.

Op 7 februari 2014 zal de Verordening ruimte 2014 door provinciale staten worden vastgesteld en de daarbij behorende Nota van inspraak. Naar verwachting zal de Verordening Ruimte 2014 op 1 maart 2014 in werking treden.

De Verordening ruimte  2014 brengt een groot aantal inhoudelijke wijzigingen met zich mee die de bedrijfsvoering van een agrarische bedrijf beïnvloeden. Wilt u hierover meer weten neem dan gerust contact met één van onze specialisten van Team Overheid en Omgeving; p.goumans@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×