Vaste werknemers vervangen door flexibele arbeidskrachten?

In deze crisistijden komt het regelmatig voor dat werkgevers om bedrijfseconomische redenen ontslagaanvragen indienen voor werknemers. Regelmatig ligt hieraan ten grondslag dat het werk dat normaliter door de eigen vaste werknemers wordt uitgevoerd uit kostenoverwegingen wordt uitbesteed  aan een ander zelfstandig bedrijf. Veelal wordt het door de werkgever  aangevraagde ontslag in die gevallen verleend. Is dit echter ook zo als een werkgever het werk niet meer door zijn vaste medewerkers wil laten uitvoeren, maar deze vervangt voor uitzendkrachten en flex-werkers?  

Uitgangspunt van het UWV WERKbedrijf is dat “vast” voor “flex” gaat. Door het UWV WERKbedrijf wordt in beginsel aan een werkgever geen toestemming voor ontslag van vaste werknemers verleend, indien hij deze wil vervangen door flexibele arbeidskrachten , zonder dat het werkaanbod en de behoefte aan personeel structureel wijzigt.

Dit standpunt is zelf door het UWV WERKbedrijf ingenomen in een geval dat in de zaak Sierafor B.V. (Ktr. Leiden, 17-04-2013, LJ BZ7312 tot en met BZ7314) speelde, waarbij het werk weliswaar aan een zelfstandig bedrijf werd uitbesteed, maar dit zelfstandig bedrijf op haar beurt gebruik maakte van flexibel personeel. Het UWV vond dat hierbij sprake was van een “schijnconstructie” en weigerde daarom aan Sierafor BV toestemming haar vaste personeel te ontslaan.

De kantonrechter aan wie Sierafor B.V. de zaak vervolgens voorlegde, oordeelde echter anders. Het bedrijf waaraan de werkzaamheden door Sierafor BV waren uitbesteed, kan volgens de kantonrechter niet worden getypeerd als een “schijnzelfstandige”. De kantonrechter verwees daarbij naar het feit dat dit bedrijf gecertificeerd is en al jarenlang ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zij draagt het ondernemingsrisico van haar activiteiten en houdt zich aan de Wet Minimumloon. Ook werkte dit bedrijf al jarenlang met eigen productiemiddelen en personeel in de bedrijfshal van Sierafor BV. Er was daarmee volgens de kantonrechter sprake van een reguliere uitbesteding. De financiële noodsituatie van Sierafor BV woog in dit geval zwaarder dan het belang van de werknemers. De contracten van de werknemers van Sierafor BV werden daarom ontbonden.

Conclusie
Het vervangen van vaste medewerkers door flexibele arbeidskrachten wordt streng getoetst door het UWV. Op basis van de zaak Sierafor BV lijkt de kantonrechter een soepelere toets te hanteren. Een grote rol zal hierbij hebben gespeeld dat de uitbesteding plaatsvond aan een zelfstandig bedrijf en de bedrijfseconomische situatie van Sierafor BV zeer slecht was. De vraag is of de kantonrechter in een ander geval tot een zelfde oordeel zou zijn gekomen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×