VAR-verklaring straks echt verleden tijd

Dat de wet- en regelgeving voor de VAR gaat veranderen is niet nieuw. De weg hiernaartoe is wel constant in beweging. Zie hiervoor ons vorig artikel over de VAR. Om de VAR te vervangen is een wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) opgesteld. Totdat deze nieuwe wet- en regelgeving ingaat, is er een overgangsregeling waarbij de VAR nog in gebruik is. Het is van belang dat er snel zekerheid wordt gegeven over de afschaffing van de VAR en de overgang naar de nieuwe werkwijze. Door middel van dit artikel wordt u op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen.

De VAR blijft tot 1 april 2016 onverminderd geldig. Hierna zal geen VAR meer worden verstrekt en kunnen partijen ervoor kiezen gebruik te maken van ­– vooraf goedgekeurde – modelovereenkomsten. De staatssecretaris van Financiën (Wiebes) heeft aangekondigd op welke wijze de overgang van VAR naar deze modelovereenkomsten moet geschieden. Dit wordt het transitieplan genoemd. Het transitieplan bestaat uit drie fases:

  1. Voorbereidingsfase van heden tot 1 april 2016;
  2. Implementatiefase van 1 april 2016 tot 1 januari 2017;
  3. Onverkorte gelding vanaf 1 januari 2017.

Voorbereidingsfase
Tijdens de voorbereidingsfase ligt de focus op het geven van goede voorlichting en het tot stand komen van model- en voorbeeldovereenkomsten. De eerste voorbeeldovereenkomsten ter vervanging van VAR zijn al beschikbaar via de website van de Belastingdienst. De Belastingdienst zal daarnaast een overzicht publiceren met bepalingen die juist wel of juist niet tot een dienstbetrekking kunnen leiden. Uit dit overzicht kunnen partijen afleiden of hun overeenkomst richting een dienstbetrekking neigt. Het gebruik van de model- en voorbeeldovereenkomsten is niet verplicht en ook het voorleggen van een overeenkomst aan de Belastingdienst is geen verplichting. Het beoordelen en publiceren van deze overeenkomsten is een service van de Belastingdienst, en het voorleggen van een overeenkomst is slechts bedoeld om de opdrachtgever en opdrachtnemer desgewenst duidelijkheid te geven over de fiscale gevolgen die voortvloeien uit de voorgelegde overeenkomst.

Implementatiefase
Tot 1 januari 2017 ligt de focus op de implementatie van de nieuwe werkwijze. Dit houdt in dat opdrachtgevers en opdrachtnemers waar nodig hun werkwijze moeten aanpassen, bijvoorbeeld door daadwerkelijk volgens de model- of voorbeeldovereenkomst te gaan werken. Er geldt voor opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari alleen een inspanningsverplichting. De Belastingdienst zal tijdens deze fase (1 april 2016 tot 1 januari 2017) wel controleren, maar in beginsel niet sanctioneren (tenzij sprake is van een uitzonderingssituatie, zoals het geval is bij opzet of grove schuld). Indien partijen twijfelen over de aard van hun arbeidsrelatie, kunnen zij een model- of voorbeeldovereenkomst gebruiken of hun individuele overeenkomst voorleggen aan de Belastingdienst. In plaats van het voorleggen van een (voorbeeld)overeenkomst aan de Belastingdienst, kunnen partijen ook één van de model- en voorbeeldovereenkomsten gebruiken.

Onverkorte gelding vanaf 1 januari 2017
Vanaf de inwerkingtreding tot 1 januari 2017 krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd om waar nodig hun werkwijze aan te passen. Vanaf 1 januari 2017 zal de nieuwe werkwijze onverkort gelden. Dit betekent dat de Belastingdienst een correctieverplichting of een naheffingsaanslag zal opleggen als er sprake is van een dienstbetrekking en er geen loonheffingen worden afgedragen en voldaan. Als deze dienstbetrekking al in 2016 bestond, dan zal alleen de periode vanaf 1 april 2016 in de handhaving worden betrokken, mits voorafgaand aan 1 april 2016 een geldige VAR van toepassing was.

Of deze bovenstaande plannen daadwerkelijk in effect treden moet nog blijken. Het wetsvoorstel is immers nog niet door de Eerste Kamer goedgekeurd. Wij houden u in ieder geval op de hoogte!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maud Saes, advocaat Arbeidsrecht via m.saes@gca.nl of 0493-331479.

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×