Van twee bestuurslagen naar één bestuurslaag

Vanaf 1 januari 2013 kunnen naamloze en besloten vennootschappen kiezen voor de nieuwe regeling van het ‘one tier’ of monistisch bestuursmodel.

Wat houdt dit nieuwe model in?
Nu is het zo dat een toezichthoudende rol alleen kan worden vervuld door de Raad van Commissarissen. Er zijn in een onderneming dan dus twee bestuurslagen: het bestuur en de Raad van Commissarissen. Bij het nieuwe model maken toezichthouders juist deel uit van het bestuur, hierdoor is er nog maar één bestuurslaag. Taken binnen het bestuur van de onderneming kunnen worden verdeeld over uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De niet-uitvoerende bestuurders hebben de rol van toezichthouder. Niet-uitvoerende bestuurders zijn altijd natuurlijke personen.

Voordelen
Als voordeel van dit nieuwe model wordt genoemd, dat bestuurders eerder en meer informatie krijgen dan in het oude model de commissarissen krijgen. Het maakt hierbij niet uit of de bestuurders die als toezichthouders fungeren zich alleen bezig houden met de algemene lijn van de onderneming of (ook) met het uitvoerende bestuur.

De niet-uitvoerende bestuurders zijn meer betrokken, ze zijn immers ook verantwoordelijk voor handelingen en beslissingen van uitvoerende bestuurders in de dagelijkse gang van zaken. Niet uitvoerende bestuurders kunnen in hun rol van toezichthouder sneller invloed uitoefenen op de koers en strategie van de onderneming.

Nadeel
Er zal geen duidelijk onderscheid meer zijn tussen uitvoering en toezicht, deze twee taken zullen dan ook meer met elkaar verweven raken. De Raad van Commissarissen staat niet langer buiten het bestuur.

Wat betekent dit voor u?
Zolang u geen actie onderneemt zal alles hetzelfde blijven. Als u echter wilt veranderen van bestuursmodel of een nieuwe N.V. of B.V. wilt opstarten en voor een one tier bestuursmodel wilt kiezen, dan moet u deze keuze vastleggen in de statuten.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Luc Tacx, advocaat Onderneming. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0493 – 331486 of l.tacx@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×