Van mijn erf af!

‘’Tientallen aanhoudingen na bezetting boerderij Boxtel door dierenactivisten’’, zo luidde de kop van het nieuwsbericht over de bezetting van een varkensboerderij door dierenrechtenactivisten in Boxtel.
Het zal je maar gebeuren, acties van dierenactivisten op je erf. Gelukkig niet allemaal van het kaliber Boxtel, maar dat maakt het niet minder intimiderend. Denk naast invallen bijvoorbeeld ook aan het maken van illegale filmopnames. Wij krijgen regelmatig de vraag wat je kan doen tegen dierenactivisten. Reden voor een korte blog. Grofweg zijn er twee mogelijkheden om actie te ondernemen, waarbij de ene mogelijkheid, de andere mogelijkheid niet uitsluit:

 1. Je kunt een civielrechtelijke procedure starten. Uiteraard moet je dan wel weten wie verantwoordelijk is voor deze filmopnames.
 2. Je kunt een aangifte doen bij de politie. Het zomaar betreden van een erf kan een strafbaar feit opleveren.

Dierenactivisten goorts coppens wat kun je er tegen doen

Civielrechtelijke procedure bij het onrechtmatig betreden van de stal door dierenactivisten

Wij kunnen ons goed voorstellen dat het onrechtmatig betreden van de stal door activisten, zeker wanneer een hele groep de stal betreedt, leidt tot enorme stress bij de dieren met alle mogelijke gezondheidsrisico’s. Daar komt bij dat het betreden van de stallen ook zorgt voor gezondheids- en hygiënerisico’s. Aantoonbare schade die voortkomt uit acties van activisten is schade die kan worden verhaald op de veroorzaker. Ook kan worden gedacht aan mogelijke vernielingen die worden aangericht bij het binnendringen van een erf en/of stal. Dit soort schade kan ook worden verhaald op de veroorzaker. Tot slot kunnen wij ons goed indenken dat wellicht ook sprake kan zijn van reputatieschade. Wij denken dan bijvoorbeeld aan situaties waarin illegale filmopnames worden verspreid in de media. Ook dit is schade die valt te verhalen op de veroorzakers van de schade.

Strafrechtelijke procedure wanneer activisten zonder toestemming binnendringen

Als activisten je erf en/of gebouwen zonder toestemming binnendringen, kan dat twee strafbare feiten opleveren:

 1. Huisvredebreuk;
 2. Overtreding van het welbekende ‘artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht’.

Wij leggen beide strafbare feiten hieronder uit en geven jou daarbij enkele tips.

Wanneer sprake van huisvredebreuk?

Je denkt misschien al snel dat huisvredebreuk alleen geldt voor het binnentreden van woningen. Niets is minder waar. Ook als iemand zich toegang verschaft tot je erf of in lokalen, zoals jouw schuur of stallen, kan dit vallen onder huisvredebreuk. Het moet dan gaan om een situatie waarin tegen je wil of zonder je toestemming sprake is van het betreden van je erf of gebouwen. Kern van de zaak is dat het betreden van je erf of stallen tegen je wil is.

Kenbaar maken van je wil
Maar hoe maak je dan duidelijk dat het betreden van de stal/erf tegen je wil is? In de eerste plaats kun je dat natuurlijk met woorden doen. Deze situatie zal vooral aan de orde zijn indien je de betreders op heterdaad betrapt in je schuur, stal of op je erf. In verband met de bewijsvoering adviseren wij je om de betrapte filmmakers meermaals te waarschuwen. Ook is het daarbij verstandig om filmpjes, geluidsopnames en foto’s te maken, die kunnen dienen als bewijs.
Behalve woordelijk is het ook op een andere wijze mogelijk om je wil kenbaar te maken. Met een hek om je erf geef je bijvoorbeeld ook duidelijk aan dat je geen ongewenste bezoekers wilt hebben. Gaat iemand je erf toch op, dan is sprake van binnendringen.

Bewijsvoering
Je kunt de bewijsvoering vergemakkelijken door bijvoorbeeld gebruik te maken van videocamera’s. Let wel op: je zult de aanwezigheid van een videocamera op duidelijke wijze kenbaar moeten maken en je zult moeten voorkomen dat de videocamera beelden maakt van de openbare weg.

Overtreding van artikel 461 Wetboek van strafrecht

Je kent ze vast wel, de bekende blauw bordjes met ‘verboden toegang, artikel 461 Wetboek van Strafrecht’. Dit artikel verbiedt het om  op andermans grond aanwezig te zijn, terwijl de toegang is verboden.. Diegenen die zich zonder toestemming op je erf bevinden, terwijl je dat hebt verboden is dus strafbaar. Let op: de toezichthouders hebben een bevoegdheid op basis van de wet en zijn dus altijd bevoegd om de plaats te betreden.

Hoe kan je de toegang op kenbare wijze verbieden?
Dit kan door middel van het blauwe bordje, maar ook andere zaken kunnen deze duidelijkheid verschaffen. Denk bijvoorbeeld aan een gaashekwerk of paaltjes waartussen een ketting of touw is gespannen.

Huisvredebreuk of overtreding artikel 461 Wetboek van Strafrecht?

De strafbare feiten lijken op het eerste gezicht op elkaar. Grootste verschil is dat huisvredebreuk wordt gezien als ‘misdrijf’ en overtreding van artikel 461 Wetboek van Strafrecht wordt gezien als ‘overtreding’. Op het plegen van misdrijven staan zwaardere straffen dan overtredingen.

Tips

 1. Zorg voor erfafscheiding;
 2. Maak eventueel gebruik van de blauwe bordjes;
 3. Maak kenbaar als je gebruikmaakt van videocamera’s op je erf;
 4. Houd de stallen, zeker in de avond gesloten;
 5. In geval van heterdaad: waarschuw de filmmakers twee keer;
 6. Maak en verzamel bewijsmateriaal, zoals filmpjes, geluidsopnames en foto’s
 7. Last but not least: doe aangifte!

Ontwikkelingen in de samenwerking tussen LTO, POV en politie en jusitie

Dierenactivisten hebben de aandacht in de veesector, maar ook van politie en justitie.  Brancheorganisaties LTO en de POV zijn reeds in gesprek gegaan met onder meer politie en justitie om dierenrechtenactivisme aan te pakken.

Advies nodig?

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog? Of heb je misschien concrete vragen, omdat je misschien zelf bent geconfronteerd met het onrechtmatig betreden van jouw erf, gebouwen en/of stallen. Neem gerust contact op met:


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×