‘Valse doorstart’ niet altijd onrechtmatig

Een faillissement is vervelend voor alle partijen. Gelukkig lukt het regelmatig om na faillissement een doorstart te realiseren. Soms zie je echter gevallen waarin de onderneming al voor faillissement in een andere onderneming wordt ondergebracht. Dit wordt een oneigenlijke doorstart genoemd.

Oneigenlijke doorstart
Bij een oneigenlijke doorstart wordt de onderneming al voor het faillissement overgeheveld naar een andere vennootschap. Wat achterblijft is een vennootschap met alleen maar schulden. De vennootschap gaat failliet en de crediteuren zitten vervolgens met de gebakken peren. Er zijn geen activa meer om (een deel van) hun vorderingen voldaan te krijgen. Dit lijkt misschien bij voorbaat onrechtmatig maar toch is dit niet altijd het geval. De rechtbank Rotterdam heeft hier op 17 juni 2015 haar oordeel over gegeven.

Doorstart niet onrechtmatig wanneer reële kans op faillissement
De rechter overweegt, dat partijen op zich vrij zijn om activiteiten onder te brengen in een nieuw opgerichte vennootschap. Een oneigenlijke doorstart is dus gewoon toegestaan. Maar als er sprake is van benadeling van schuldeisers, dan kan het toch onrechtmatig zijn. Een bestuurder van de inmiddels lege vennootschap kan dan aansprakelijk worden gehouden voor de schade. De andere partijen, zoals bijvoorbeeld de overnemende vennootschap, kunnen ook aansprakelijk zijn.

In dit geval was de rechtbank van mening dat de schuldeisers niet werden benadeeld door de doorstart, omdat ook zonder de oprichting van de nieuwe onderneming de kans reëel was dat de vennootschap failliet zou gaan.

Conclusie: geen onrechtmatigheid
Uit de uitspraak blijkt dat een oneigenlijke doorstart niet altijd onrechtmatig is. Alleen wanneer crediteuren benadeeld worden kan een dergelijke doorstart onrechtmatig zijn en kan schadevergoeding worden gevorderd. Het uitgangspunt blijft, dat het partijen vrij staat om de onderneming ergens anders onder te brengen. Bent u zich er dus van bewust dat er, ook al dreigt er een faillissement, nog mogelijkheden zijn om uw zaken te redden. Het is niet altijd bij voorbaat een verloren zaak.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen van den Broek, advocaat Onderneming en Vastgoed via m.vanden.broek@gca.nl of 0493-331478.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Faillissement

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×