Vakantiedagen tijdens ziekte: Europese of Nederlandse wetgeving?

Regelmatig worden wij benaderd met de vraag hoe de opbouw van vakantiedagen is geregeld bij een zieke werknemer.
De regeling in de Nederlandse wet komt erop neer dat bij volledige arbeidsongeschiktheid alleen vakantiedagen worden opgebouwd over de laatste zes maanden van de arbeidsongeschiktheidsperiode. Voorbeeld: een werknemer die 1 jaar lang volledig arbeidsongeschikt is geweest en recht heeft op 24 vakantiedagen per jaar, heeft gedurende de arbeidsongeschiktheidsperiode dus 12 vakantiedagen opgebouwd. 

Uitspraak Europese Hof van Justitie
Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie op 22 januari 2009 is de nodige beroering ontstaan. Door het Europese Hof is toen namelijk een bepaling uitgelegd van de Europese Arbeidstijdenrichtlijn met betrekking tot de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte. Op grond van die uitleg heeft een zieke werknemer recht op een volledige opbouw van zijn vakantiedagen, wat bij een volledig dienstverband neerkomt op minimaal 20 vakantiedagen per jaar.

De uitspraak van het Europese Hof wijkt dus af van de regeling die in de Nederlandse wet is neergelegd. Wat heeft dan te gelden; de uitspraak van het Europese Hof of de Nederlandse wet? Formeel gaat Europees recht boven nationaal (Nederlands) recht maar zolang de Nederlandse wet niet is aangepast aan de uitspraak van het Europese Hof, kunnen werknemers zich niet rechtstreeks beroepen op deze uitspraak.

Onduidelijkheid
Als gevolg van deze onduidelijkheid was het onvermijdelijk dat hierover geprocedeerd zou worden. Op 14 oktober 2009 heeft de kantonrechter in Utrecht gekozen voor de uitleg van het Europese Hof door te bepalen dat een ‘goed werkgever’ zich in zo een situatie niet kan beroepen op de Nederlandse wetgeving.

Deze uitspraak is kort daarna (10 november 2009) achterhaald door een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. Het gerechtshof bepaalde dat de Nederlandse rechter het Nederlandse recht dient toe te passen en zich dus niet rechtstreeks kan beroepen op een Europese richtlijn. Het is aan de wetgever om de nationale wetgeving op dit punt aan te passen.

Conclusie
Gelet op de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam dient (voorlopig) dus als uitgangspunt te worden genomen dat bij volledige arbeidsongeschiktheid alleen vakantiedagen worden opgebouwd over de laatste zes maanden van de arbeidsongeschiktheidsperiode, ook al is dat in strijd met de Europese richtlijn.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je contact opnemen met Maaike Grauwmeijer, vakgroepleider Arbeidsrecht op 0492-544435 of via m.grauwmeijer@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×