Uw werknemer wil doorwerken na 65: wat nu?

Uit onderzoek is gebleken dat van de werkenden tussen de 60 en 65 jaar ruim 73% wil doorwerken na 65 jaar. Een derde van alle 60-plussers wil zelfs tot na het zeventigste levensjaar doorwerken. Ook de politiek is druk bezig om deze groep werknemers te behouden voor de arbeidsmarkt. In verband met de kennis en kunde van de oudere werknemer wil ook jij misschien de werknemer graag behouden voor jouw bedrijf, maar wat is de juridische positie van die werknemer?

Einde van rechtswege
De algemeen aanvaarde gewoonte dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is de afgelopen tijd flink op losse schroeven komen te staan. Het enkel bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is niet altijd meer genoeg om aan te nemen dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Wanneer jouw werknemer de wens uitspreekt met pensioen te gaan en je stemt hiermee in dan zal er geen probleem zijn. Problemen ontstaan op het moment dat de werknemer niet met pensioen wil gaan.

Contract voor bepaalde tijd
In de praktijk wordt bij doorwerken na 65 vaak gebruik gemaakt van een constructie waarbij de werknemer een tijdelijk contract wordt aangeboden. Hiervoor wordt vaak gekozen in verband met vermindering van arbeidstijd of wanneer de werkgever de kans op een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van twee jaar wil beperken. Van belang is om in de gaten te houden dat ook voor de 65-jarige werknemer geldt dat er maar een beperkt aantal contracten voor bepaalde tijd kunnen worden aangegaan en dat er daarna weer sprake is van een contract voor onbepaalde tijd.

Opzeggen arbeidsovereenkomst
Stel het contract met uw 65-jarige werknemer loopt af, maar je wenst de werknemer te behouden voor jouw organisatie dan is het van belang dat de eerdere arbeidsovereenkomst met de werknemer rechtsgeldig wordt opgezegd. In verband met recente ontwikkelingen in de rechtspraak doe je er verstandig aan om een ontslagvergunning aan te vragen of de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter te laten ontbinden.

Conclusie
De rechtspositie van de 65-plusser in de arbeidsmarkt is op dit moment een onzekere. Wanneer je als werkgever de 65-plusser voor jouw bedrijf wilt behouden is het belangrijk om goed te kijken naar wat jij en jouw 65-jarige werknemer voor ogen hebben en hierover duidelijke afspraken te maken. De rechtspositie van deze groep werknemers zal de komende jaren door de politiek en de rechter duidelijker geformuleerd moeten worden. Tot die tijd is het roeien met de riemen die we hebben en is ons advies: laat je goed adviseren. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maaike Grauwmeijer, vakgroepleider Arbeidsrecht op 0492-544435 of viam.grauwmeijer@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×