Update: wijzigingen in regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)!

Op vrijdag 3 april heeft minister Koolmees een aantal wijzigingen in de NOW gepubliceerd. Wij zetten de wijzigingen op een rijtje.

Berekening hoogte subsidie bij toestemming bedrijfseconomisch ontslag

Op het moment dat aan het UWV wordt verzocht om toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag, terwijl subsidie is aangevraagd, vindt een verrekening plaats in de subsidie. De loonsom van de werknemer wordt daarbij als sanctie met 50% verhoogd. Gebleken is dat de wijze van berekening onbedoelde effecten had. De berekeningswijze is daarom aangepast. De minister heeft dit uitgelegd aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden.

Verduidelijking correctie subsidie

Bij deze rekenvoorbeelden wordt meteen een verduidelijking gegeven over de correctie op de subsidie. Dit kan grote gevolgen hebben voor de uiteindelijke hoogte van de subsidie!
De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van het sociale verzekeringsloon in januari 2020. Voor de berekening van de subsidieaanvraag wordt de volgende rekensom gebruikt:

  • A (verwachte omzetdaling) x B (loonsom januari*) x 3 x 1,3 x 0,9
    Stel, de verwachte omzetdaling is 50% en de loonsom in januari bedraagt 1.000.000, dan bedraagt de hoogte van de compensatie op basis van deze formule € 1.755.000,-.

Blijkt nu dat de loonsom in de maanden maart t/m april is gedaald, dan vindt een verrekening plaats met de compensatie. De hoogte van deze verrekening bedraagt 90% van het verschil tussen de loonsom waarop de compensatie is gebaseerd, en de in maart t/m april daadwerkelijk betaalde loonsom (art. 7 lid 2 NOW). In formulevorm ziet dit er als volgt uit:

  • (B (loonsom januari*) x 3 – C (loonsom maart t/m mei)) x 1,3 x 0,9
    Stel, de omzetdaling is daadwerkelijk 50% en de loonsom is met € 600.000,- verlaagd van maart tot en met mei. De subsidie wordt dan verlaagd met € 702.000,-.

Bij de berekening van dit bedrag wordt dus geen rekening gehouden met het percentage van het geleden omzetverlies. Dit kan tot ongewenste consequenties leiden, bijvoorbeeld als er een bonus of dertiende maand is uitgekeerd in januari, waardoor de loonsom in die maand hoger was. Naarmate het omzetverlies kleiner wordt, zal het te verrekenen bedrag tevens steeds meer uit verhouding staan met de afname van de loonsom. We hoorden daarom al geluiden dat er een fout in de regeling zou zitten, maar niets blijkt minder waar te zijn.

Minister Koolmees heeft bevestigd dat geen correctie plaatsvindt voor het omzetverlies. Reden hiervoor is dat er volgens het ministerie geen recht op subsidie bestaat, wanneer de omzet en loonsom met hetzelfde percentage dalen. Ook maakt deze correctiewijze het volgens de minister aantrekkelijk om flexibele krachten door te betalen. De minister beaamt dat de berekeningswijze niet in alle gevallen tot de door de werkgever gewenste uitkomst zal leiden. Vanwege de eenvoud van de regeling is het volgens hem echter niet mogelijk om maatwerk te leveren.

Zorg ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan, en houd er rekening mee dat een daling van de loonsom nadelig uit kan werken.

Buitenlands rekeningnummer

Het UWV kan geen subsidieaanvragen behandelen waarin een buitenlands bankrekeningnummer is opgegeven. Werkgevers met een buitenlands rekeningnummer, kunnen op verzoek van de minister binnen vier weken een Nederlands rekeningnummer doorgeven.

Termijnverlenging vaststelling subsidie

Binnen 24 weken na afloop van de ‘meetperiode’ dien je als werkgever om vaststelling van de subsidie te verzoeken. In de originele regeling werd bepaald dat de subsidie binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag zou worden vastgesteld. Deze termijn is verruimd naar 52 weken. Reden hiervoor is dat hierdoor goede, risicogerichte controles kunnen worden verricht.

Vragen over de NOW?
Neem contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens.

*Uitzondering als er geen loongegevens zijn over januari of wanneer sprake is van een aangifte vak van vier weken.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×