Update: Wet Werk en Zekerheid!

Onlangs is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet is een uitwerking van het sociaal akkoord (tussen werkgevers en werknemers) en de begrotingsafspraken van het kabinet waarover wij u eerder al hebben geïnformeerd.
De wet zal deels ingevoerd worden per 1 juli 2014 en deels per 1 juli 2015. De belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor werkgevers per 1 juli 2014 zetten wij hieronder voor u op een rij.

Invoering aanzegtermijn
Hoofdregel is dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege afloopt, hiervoor is geen handeling van de werkgever vereist. Per 1 juli 2014 zal er een aanzegtermijn ingevoerd worden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer (behoudens uitzonderingen). De aanzegtermijn is van toepassing op arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 augustus 2014. De werkgever moet uiterlijk één maand voor de einddatum de werknemer schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Komt de werkgever deze verplichting niet na, dan is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het loon voor één maand (bij niet tijdige nakoming geldt dit naar rato).

Tip: agendeer de afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd circa zes weken voor de einddatum en verstuur de aanzegbrief tijdig.

Verbod op proeftijdbeding
Op dit moment kan bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal twee jaar een proeftijd worden overeengekomen van één maand. Per 1 juli 2014 kan bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van maximaal zes maanden geen proeftijd meer worden opgenomen. Een proeftijd is dus pas aan de orde bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer.

Tip: Pas uw model arbeidsovereenkomst aan. Sluit eventueel een arbeidsovereenkomst van zes maanden en één dag (dan mag een proeftijdbeding wel!).

Verbod op concurrentiebeding
Onder de huidige wet kan een concurrentiebeding worden opgenomen in zowel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde als onbepaalde tijd. In de nieuwe wet zal dit veranderen; een concurrentiebeding kan alleen nog geldig worden overeengekomen wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een tijdelijke arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding alleen mogelijk wanneer dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen en dit schriftelijk in de overeenkomst wordt gemotiveerd.

Tip: Pas uw model arbeidsovereenkomst aan. Heeft u een zwaarwegend belang? Leg dit dan uitvoerig vast.

Let op: de aanpassing van de ketenregeling die eveneens per 1 juli 2014 ingevoerd zou worden, is uitgesteld naar 1 juli 2015!

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×