Update: tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid gepubliceerd!

Vandaag zijn de voorwaarden voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid gepubliceerd. Hiermee worden werkgevers die omzetverlies lijden door de coronacrisis tegemoet te komen.

Wanneer kom je in aanmerking voor de subsidie?

Je komt in aanmerking als te verwachten is dat je omzet over 1 maart tot en met 31 juli 2020 gedurende drie aaneengesloten kalendermaanden met minimaal 20 procent daalt. Per loonheffingennummer kan een subsidie worden toegekend over de loonsom van 1 maart tot en met 31 mei 2020.

Als het bedrijf uit meerdere onderdelen bestaat die samen een concern vormen, wordt gekeken naar de omzetdaling van het gehele concern.

Welke ‘meetperiode’ kies je?

Je dient als werkgever bij de aanvraag een ‘meetperiode’ te kiezen: een aansluitende periode van drie maanden waarover de omzetdaling wordt berekend. Voor sommige bedrijven wordt uitblijvende klandizie namelijk pas later zichtbaar in de omzetcijfers. Je kunt kiezen tussen 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Bij de definitieve afrekening kan deze periode niet meer worden aangepast.

Hoe veel subsidie krijg je?

De formule voor berekening van de hoogte van de subsidie luidt als volgt: A x B x 3 x 1,3 x 0,9

  • A = percentage van de verwachte omzetdaling
  • B = totale loonsom van werknemers waarvoor werkgever het loon heeft uitbetaald. Per werknemer bedraagt het loon dat in aanmerking wordt genomen niet meer dan € 9.538.

In beginsel wordt de subsidie gebaseerd op de loonsom van januari 2020. Er wordt maximaal 90% van deze loonsom vergoed.

Welke aanvullende voorwaarden gelden er?

Gedurende de NOW-regeling mogen geen ontslagaanvragen bij het UWV worden ingediend. Doe je dit wel? Dan wordt de loonsomberekening gecorrigeerd met de loonsom van deze werknemer(s) én wordt een boete opgelegd. Deze boete bedraagt 50% van het loon van de betreffende werknemer(s). Het UWV kijkt hierbij naar alle ontslagaanvragen van 18 maart tot en met 31 mei 2020 die niet binnen de gestelde termijn zijn ingetrokken.

Hoe doe je een aanvraag?

Er kan op dit moment nog geen aanvraag worden gedaan. Het UWV streeft ernaar om het loket op maandag 6 april te openen. Als je aan de voorwaarden voldoet, wordt volgens Rijksoverheid binnen twee tot vier weken een voorschot overgemaakt.

Heb je vragen over de noodmaatregel? Neem dan vooral contact op met een van de juristen van Recht Direct of een van de advocaten van Goorts + Coppens!

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×