Update stikstofmaatregelen landbouw

Er is weer nieuws over de aanpak van de stikstofproblematiek. De minister heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over de volgende stap die wordt gezet om de stikstofproblematiek aan te pakken. Wij lichten voor u de belangrijkste juridisch in het oog springende zaken er uit:

  1. In aanvulling op bestaande ammoniakreducerende technieken in de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV), wordt ingezet op technieken die bijdragen aan een brongerichte aanpak en uitgaande lucht kunnen zuiveren (end-of-pipe). Er komt een subsidieregeling die in tweeën wordt opgesplitst en die jaarlijks tweemaal wordt opengesteld. Er komt een subsidie voor innovatie en een subsidie voor investering. De subsidie voor innovatie ziet op brongerichte verduurzaming van stal- en management maatregelen. De opstelling is gepland medio april.
  2. De Regeling ammoniak en veehouderij wordt aangepast om het nabouwen van stalsystemen door andere fabrikanten tegen te gaan.
  3. De toelatingsregelgeving voor innovatieve technieken wordt aangepast. Dit zal gebeuren voor projecten die vallen onder de Crisis- en Herstelwet (denk aan: Installaties voor de verwerking van dierlijke mest & en de aanleg, wijziging of uitbreiding bij agrarische bedrijven van installaties voor co-vergisting van de biologische afbraakreacties van in hoofdzaak verpompbare vaste en vloeibare uitwerpselen van dieren en een of meer stoffen).
  4. Er komt een vrijwillige saneringsregeling voor andere sectoren.
  5. Er komt regelgeving die het mogelijk maakt dat productierechten worden ingenomen en doorgehaald als de overheid een stoppend veehouderijbedrijf opkoopt. Er komt geen beperkende regelgeving van productierechten als een private partij een veehouderij opkoopt. Productierechten zijn nu en blijven vrij verhandelbaar.
  6. Er komt regelgeving die het mogelijk maakt om latente ruimte tijdelijk te verleasen. Dit betekent kort samengevat dat een ondernemer, een deel van zijn niet benutte stikstofruimte in een vergunning op tijdelijke basis beschikbaar kan stellen aan een andere initiatiefnemer (privaat, publiek) voor tijdelijke activiteiten waarbij stikstof vrijkomt.
  7. Bevestiging van de Minister dat wordt gestreefd naar geen vergunningsplicht voor het beweiden en bemesten.

Wij volgen de verdere ontwikkelingen uiteraard op de voet. Heeft u vragen? Wij denken graag met u mee. Neem vrijblijvend contact op met de stikstofdesk: stikstof@gca.nl, 0493 35 20 70. We houden u op de hoogte!


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Annelies Plooij

Annelies Plooij

Advocaat Milieu & omgeving

Stel gerust je vraag over Milieu + omgeving

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×