Update: PFAS- en stikstof-ontwikkelingen

Afgelopen periode zijn er weer diverse ontwikkelingen geweest op het gebied van PFAS en stikstof. We zetten ze graag even op een rijtje.

PFAS

  • Het tijdelijk handelingskader PFAS is geactualiseerd. Het tijdelijk handelingskader betreft de interpretatie van de zorgplichten op grond van de Wet bodembescherming, de Waterwet en het Besluit bodemkwaliteit en kan als zodanig meteen in de praktijk worden toegepast.
  • Het wachten is nog steeds op een definitief handelingskader dat een grondslag gaat krijgen in de wet. Een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit zal hiervoor nog gaan plaatsvinden. De planning is dat per voorjaar 2021 het handelingskader wettelijk is geregeld.

Mest en stikstof

  • De Minister is bezig met een verlengingsbesluit voor de derogatiebeschikking. Met een derogatiebeschikking geeft de Europese Commissie aan Nederland ruimte om onder voorwaarden een ruimere norm voor de toepassing van stikstof uit dierlijke mest toe passen dan rechtstreeks volgt uit de Nitraatrichtlijn. De Europese Commissie heeft extra voorwaarden verbonden aan deze verlenging. Doe jij mee met de Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden van runderdrijfmest? Let dan op, want dan zal je moeten kiezen in 2021 tussen derogatie of de vrijstellingsregeling.
  • Eerder schreven we al over de voermaatregel die op komst is. Het zal u niet ontgaan zijn dat de maatregel op veel protest stuitte. De regeling zorgt voor normering van het gehalte ruw eiwit in krachtvoer voor melkvee. Het ruw-eiwitgehalte (RE-gehalte) wordt gemaximeerd. Het maximum is gekoppeld aan de grondsoort en melkproductie per hectare. In de regeling is wel een uitzonderingsmogelijkheid ingebouwd in geval de normering leidt tot diergezondheidsproblemen. Er zijn echter zorgen of de gezondheid van dieren goed is gewaarborgd. De Minister heeft aangegeven dat om zeker te stellen dat risico’s voor de diergezondheid adequaat zijn geadresseerd, in gesprek wordt gegaan met deskundigen van onder andere de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). Als hieruit naar voren komt dat aanvullende diergezondheidsrisico’s te verwachten zijn, dan wordt de regeling aangepast. Wordt vervolgd

Brabant specifiek

Zoals eerder al aangegeven is Brabant bezig om de regels over de emissie-eisen van stallen aan te passen. Dit gebeurt via aanpassing van de provinciale verordening (Interimverordening). De datum wordt gewijzigd van 1 januari 2021 naar 1 januari 2024. Ook wordt uitgegaan van het voldoen op ‘bedrijfsniveau’ van deze emissie-eisen. Het ontwerp-besluit om dit aan te passen ligt nu ter inzage.

Vragen?

Wij kijken graag met je mee. Neem vrijblijvend contact op met één van onze advocaten milieurecht:

Contact


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Annelies Plooij

Annelies Plooij

Advocaat Milieu & omgeving

Stel gerust je vraag over Milieu + omgeving

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×