Update ontslagvergoeding voor zieke werknemer

In onze nieuwsbrief van 21 april jl. lieten wij u weten dat werkgevers er onder de inmiddels in werking getreden Wet Werk en Zekerheid vaak voor kiezen werknemers na 2 jaar ziekte in dienst te houden, in plaats van voor ontslag in aanmerking te brengen. Omdat er geen sprake is van een ontslag is de werkgever dan geen transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd. Ook van een verplichting tot loondoorbetaling is geen sprake meer, omdat deze verplichting na 2 jaar ziekte eindigt. Op deze manier ontstaat een zogenaamd slapend of leeg dienstverband.

Uit de rechtspraak tot op heden komt naar voren dat het in stand laten van een slapend dienstverband niet leidt tot ernstig verwijtbaar handelen van de zijde van de werkgever. Een werkgever kan in een dergelijk geval niet worden verplicht alsnog een (ontslag)vergoeding aan de werknemer te voldoen.  

Minister Asscher heeft laten weten aan deze praktijk een einde te willen maken. Zoals in de vorige nieuwsbrief aan de orde kwam, is in dit verband eerder door hem het idee geopperd de wet zodanig aan te passen dat bij een ontslag van een langdurig zieke werknemer (toch) geen transitievergoeding verschuldigd zal zijn als de werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen ten behoeve van de re-integratie van de werknemer. Inmiddels zijn het kabinet en de sociale partners het er echter over eens geworden dat ook in een dergelijk geval bij ontslag een transitievergoeding moet worden betaald aan de werknemer. Om dit voor de werkgever draaglijker te maken zal de werkgever echter voor de kosten van deze transitievergoeding worden gecompenseerd. Deze compensatie  zal moeten gaan plaatsvinden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds, waar dan wel weer een verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan. Op deze manier zal er voor werkgevers minder snel aanleiding bestaan de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer in stand te laten. De verwachting is dat deze wetswijziging per 1 januari 2018 in werking zal treden.  

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen via 0492-780191.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×