UPDATE: hoe nu verder met de N279?

Tot 9 juli 2018 was het mogelijk om zienswijzen in te dienen tegen het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de uitbreiding van de N279 Veghel-Asten. Ook wij hebben, namens een aantal belanghebbenden, zienswijzen ingediend tegen de plannen.

 

 

 

 

 

 

 

Beantwoording zienswijze

Op dit moment bestudeert de Provincie Noord-Brabant in totaal 430 ingediende zienswijzen. Daarbij kijkt de provincie of ze aanleiding geven om de plannen voor de N279 verder aan te scherpen of te verbeteren. De beantwoording van elke zienswijze is straks terug te vinden in een Nota van Zienswijzen.

Definitief Provinciaal inpassingsplan

Deze Nota van Zienswijzen wordt samen met het aangepaste ontwerp-Provinciaal inpassingsplan ter besluitvorming aangeboden aan de Provinciale Staten. Naar verwachting stellen de Provinciale Staten eind 2018 het definitieve  PIP vast. Dit definitieve PIP komt naar verwachting begin 2019 ter inzage te liggen. Dit moment zal voor  belanghebbenden belangrijk zijn. Op het moment dat het PIP ter inzage komt te liggen, kun je namelijk beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het vastgestelde besluit, op voorwaarde dat je tegen het ontwerp-PIP een zienswijze hebt ingediend. Daarnaast bestaat er voor belanghebbenden de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen veranderingen in het definitieve PIP ten opzichte van het ontwerp-PIP.

Bij de vaststelling van het plannen kunnen wij samen met jou beoordelen of en zo ja op welke argumenten er beroep kan worden ingesteld. Als je beschikt over een rechtsbijstandsverzekering, valt het instellen van beroep onder de dekking van jouw verzekering. Wij zullen, als je beroep wenst in te dienen, nadere afspraken maken met jouw rechtsbijstandverzekering.

Wij staan je graag te woord

Vanzelfsprekend zullen we op onze website de verdere ontwikkelingen delen. Heb je vragen over de N279, of wil je meer weten over de procedure? Irene van Geel en Niels Crooijmans staan u graag te woord.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×