UPDATE: de gevolgen van buisleidingen onder jouw grond

Kort geleden kon u op onze website lezen over de mogelijke locatie van buisleidingen in jouw omgeving. Voor velen leidde dit tot vragen. Wat zijn de gevolgen? Wat kan ik hier tegen doen? En wanneer kan ik de overheid duidelijk maken wat ik van dit plan vind? In dit artikel zetten we de mogelijke gevolgen voor jou op een rij.

Verboden activiteiten boven het buisleidingentracé 

Het Rijk heeft een strook gepland van ten hoogste 70 meter breed, zoals te zien was op de kaarten uit het vorige nieuwsbericht. Het is de bedoeling dat binnen deze strook de buisleidingen zo onbelemmerd mogelijk kunnen worden aangelegd. Om dit te garanderen wordt een aantal activiteiten boven het buisleidingentracé verboden. Het gaat hierbij in ieder geval om de volgende zaken:

 • Het bouwen van een bouwwerk.
  Bouwwerken binnen het buisleidingentracé leiden ertoe dat de grond ter plaatse niet bereikbaar is voor het leggen van leidingen. Op de plek van de geplande buisleidingen mag in principe geen huis, schuur of carport gebouwd worden. Bouwwerken die nodig zijn voor de aanleg of onderhoud van de buisleidingen zijn wel toegestaan. Denk hierbij aan een meet- of regelstation of gascompressorstation.
 • De aanleg van een verharde weg, verhard pad of sloot in de lengterichting van de leidingen.
  Binnen het voorkeurstracé mag géén infrastructuur worden aangelegd in de lengterichting van het tracé. Dit maakt het leggen en onderhouden van een buisleidingenstrook namelijk onmogelijk. Infrastructuur en sloten die de buizen kruisen, zijn wel toegestaan en zijn – gezien de totale lengte van het tracé – natuurlijk niet te voorkomen.
   
 • Het aanleggen van andere soorten (buis)leidingen in de lengterichting van het voorkeurstracé.
  Het is niet toegestaan om buizen aan te leggen die niet aan te merken zijn als buisleidingen van nationaal belang. Denk hierbij aan waterleidingen, gasleidingen, riolering of bijvoorbeeld ondergrondse hoofspanningsverbindingen. De reden hierachter, is dat er dan minder ruimte zou zijn voor de geplande buisleidingen.
   
 • Het plaatsen van bomen of struiken.
  Voor de aanleg van de buisleidingen moeten bomen en andere struiken worden weggehaald. Het planten van diepgewortelde beplanten (zoals bomen en bepaalde struiken) op de plek waar de buisleidingen zullen lopen is vanwege mogelijke schade aan de buisleidingen niet toegestaan.
   
 • Het gebruik van de grond als stortplaats of opslag
  Het gebruiken van stukken grond binnen het tracé als stortplaats of voor permanente opslag van grond, goederen of andere stoffen is niet toegestaan. Voor bepaalde bedrijven kan dit dus een belemmering vormen in de bedrijfsvoering.

Neem gerust contact op

Zoals nu de berichtgeving luidt, zal het plan begin 2019 ter inzage komen te liggen. Tegen het ontwerpplan kunnen zienswijzen worden ingediend.  Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Vragen? Neem gerust contact op met Irene van Geel, (i.van.geel@gca.nl) of Niels Crooijmans (n.crooijmans@gca.nl) of Ruud Verkoijen (r.verkoijen@gca.nl) of bel 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×