Uitval voor passende arbeid? Geen loon!

Casus
Een werknemer is in januari 1996 in dienst getreden bij zijn werkgever en heeft hier slopers- en timmerwerk verricht. Deze slopers- en timmerswerkzaamheden betreffen de eigen (bedongen) arbeid van de werknemer. In juni 1998 is de werknemer wegens ziekte arbeidsongeschikt geworden voor zijn eigen werk.

De werknemer heeft in maart 1999 werk hervat in passende werkzaamheden. Het UWV WERKbedrijf heeft in juni 1999 geoordeeld, dat de werknemer een arbeidsongeschiktheidspercentage heeft van 35-45%.

Door een verergering van zijn klachten is de werknemer in 2002 halve dagen gaan werken. Sinds mei 2009 heeft de werknemer helemaal geen werkzaamheden meer verricht. De werkgever heeft daarop de loondoorbetaling van de werknemer stopgezet. Daarop stapt de werknemer naar de rechter en vordert doorbetaling van loon, aangezien de arbeidsovereenkomst (nog) niet rechtsgeldig is geëindigd.  

Oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelt, dat een werkgever – in geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van de werknemer – enerzijds gehouden is om 2 jaar het loon van deze werknemer door te betalen, en anderzijds gedurende die periode de re-integratie van zijn werknemer binnen het eigen bedrijf (re-integratie spoor 1), dan wel in het bedrijf van een andere werkgever (re-integratie spoor 2) te bevorderen.

Hieruit volgt dat, indien de werknemer als gevolg van de re-integratie:
1. andere (passende) werkzaamheden is gaan verrichten;
2. zonder dat de passende arbeid de bedongen (eigen) arbeid is geworden; en
3. hij na afloop van 2 jaar ziekte opnieuw door ziekte uitvalt;
de werkgever niet gehouden is (wederom) diens loon door te betalen. 

In deze casus is verder relevant, dat tussen partijen niet (expliciet) is overeengekomen dat de door de werknemer verrichte passende arbeid als bedongen is gaan gelden. De werknemer had er dan ook niet op mogen vertrouwen dat dit het geval was. 

Tip
Indien een werknemer uitvalt wegens ziekte en niet meer in staat is de eigen (bedongen) arbeid te verrichten, is het van belang dat je de passende arbeid die de werknemer verricht gedurende zijn re-integratie niet als de eigen (bedongen) arbeid van de werknemer aanmerkt. Zodra de werknemer namelijk andere bedongen arbeid gaat verrichten en hieruit (opnieuw) uitvalt wegens ziekte, begint de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever opnieuw te lopen.
Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Edwin van Gerven, advocaat Arbeid via  0492-780194 of e.van.gerven@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×