Uitspraak Hof Amsterdam zorg voor Care4Care

Onlangs heeft het Hof Amsterdam uitspraak gedaan in de zaak StiPP/Care4Care, een zaak die de uitzendbranche al enige jaren bezig houdt. De uitspraak geeft antwoord op de vraag wanneer er sprake is van een uitzendovereenkomst in de zin van de wet.

Feiten
Care4Care is een detacheerbureau voor gekwalificeerd personeel in de zorgsector. StiPP is een bedrijfstakpensioenfonds dat de verplichte deelneming uitvoert voor werknemers in de uitzendbranche. StiPP stelt zich op het standpunt dat Care4Care verplicht is deel te nemen in haar pensioenregeling, omdat zij uitzendovereenkomsten sluit met werknemers. Care4Care daarentegen is van mening dat zij niet valt onder de werkingssfeer van het verplichte pensioenfonds.

Juridische vraag
Om onder de verplichte pensioenregeling van StiPP te vallen, dient er sprake te zijn van een werkgever in de zin van artikel 7:690 BW. Voornoemd artikel bepaalt wanneer er sprake is van een uitzendovereenkomst. Vraag is aldus of de arbeidsovereenkomsten die Care4Care met haar werknemers sluit, kwalificeren als een uitzendovereenkomst in de zin van de wet.

Oordeel Hof Amsterdam
Het Hof Amsterdam beantwoordt deze vraag bevestigend en stelt dat Care4Care derhalve verplicht is deel te nemen in de pensioenregeling van StiPP. Het Hof legt aan dit standpunt een aantal overwegingen ten grondslag.

Het Hof overweegt allereerst dat Care4Care bedrijfsmatig werknemers aan derden ter beschikking stelt om werkzaamheden te verrichten in de onderneming van de derden.

Het Hof overweegt vervolgens dat voor de vraag of er sprake is van een uitzendovereenkomst niet van belang is of Care4Care een allocatiefunctie vervult. Dat betekent dat niet bekeken hoeft te worden of Care4Care zich met name bezig houdt met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van tijdelijk werk. Evenmin is van belang of de werknemers een vast dienstverband hebben.

Het Hof stelt tot slot dat Care4Care met haar opdrachtgevers overeenkomt dat de werknemers onder leiding en toezicht van de opdrachtgevers staan. De instructiebevoegdheid ligt dus bij de opdrachtgevers.

Gelet op het bovenstaande komt het Hof vervolgens tot de conclusie dat de arbeidsovereenkomsten van Care4Care kwalificeren als uitzendovereenkomsten en derhalve onder de verplichte pensioenregeling van StiPP vallen.

Cassatie?
De uitspraak is door juristen met kritiek ontvangen. Misschien legt Care4Care de zaak voor aan de Hoge Raad, zodat deze een definitief oordeel kan vellen over de zaak. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0493-352070


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×