Uitrijden van drijfmest in Natura 2000-gebieden niet zonder risico!

Naar aanleiding van de uitspraak van de hoogste bestuursrechter in Nederland (Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State) is het uitrijden van drijfmest in Natura 2000-gebieden onderwerp van gesprek. Natura 2000-gebieden zijn beschermde natuurgebieden binnen de Europese Unie.

De zaak
Bij gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland kwam het verzoek binnen om handhavend op te treden tegen het uitrijden en injecteren van drijfmest (zonder vergunning) in het Natura 2000-gebied “Eilandspolder”. Gedeputeerde Staten weigerden. Het college was van mening dat er sprake was van bestaand gebruik en om die reden geen vergunningplicht bestond.

De uitspraak
De bestuursrechter zag zich voor de vraag gesteld of er wel of geen sprake was van ‘bestaand gebruik’. Op de zitting werd aangevoerd dat de bemesting van het gebied na een kavelruil eind oktober 2005 was toegenomen en geïntensiveerd. Opvallend was dat Gedeputeerde Staten vervolgens het eerder ingenomen standpunt, dat er sprake was van bestaand gebruik, verlieten. Beide partijen werden het er ter zitting over eens dat door de intensivering en toename van de hoeveelheid drijfmest niet meer gesproken kon worden van bestaand gebruik.

De landbouwer had – omdat geen sprake was van bestaand gebruik –  een vergunning nodig om drijfmest uit te rijden,  maar die ontbrak. Dat betekende dat Gedeputeerde Staten handhavend hadden moeten optreden. Dat zou alleen anders zijn als het mogelijk was het uitrijden van mest te vergunnen. Indien legalisatie mogelijk is moet immers van handhavend optreden worden afgezien. De Raad van State stelde echter vast dat vergunningverlening in dit geval niet mogelijk was.

Wat betekent deze uitspraak voor jou?
Indien je drijfmest uitrijdt in een Natura 2000-gebied moet de vraag worden beantwoord of dat zonder vergunning kan. Anders dreigt handhavend optreden van de provinciale overheid. Het is immers zonder vergunning niet toegestaan om mest uit te rijden, tenzij er sprake is van ‘bestaand gebruik’. En daarvan is geen sprake als het uitrijden van mest is geïntensiveerd. 

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je terecht bij Peter Goumans, advocaat Overheid en Omgeving. Je kunt hem bereiken via p.goumans@gca.nl of op 0492 – 780193.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×