uitnodiging symposium verordening ruimte 2014

In het najaar van 2013 heeft de ontwerp Verordening ruimte 2014 ter inzage gelegen. Het door gedeputeerde staten van Noord-Brabant voorbereide ontwerp zet een rem op de ontwikkeling van de veestapel en beoogt een versnelde verduurzaming van agrarische bedrijvigheid.

Door op 20 september 2013  een voorbereidingsbesluit te nemen hebben provinciale staten van Noord-Brabant een volgende stap gezet in dit traject. Het voorbereidingsbesluit komt in feite neer op een direct bouwverbod. Alleen als de uitbreiding bijdraagt aan een zorgvuldige veehouderij is het mogelijk om een omgevingsvergunning te krijgen. Het voorbereidingsbesluit geldt voor ten hoogste zes maanden.

In de tussenliggende periode is de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV) tot stand gekomen. De BZV maakt het voor een veehouder inzichtelijk of zijn bedrijf zorgvuldig is, zodat hij ontwikkelruimte kan verdienen. Binnenkort zullen gedeputeerde staten overgaan tot het vaststellen van de BZV.

Provinciale staten van Noord-Brabant hebben op 7 februari 2014 de Verordening ruimte 2014 vastgesteld en op 19 maart 2014 zal deze Verordening in werking treden.

De Verordening ruimte  2014 brengt een groot aantal inhoudelijke wijzigingen met zich mee die de exploitatie en ontwikkeling van een agrarisch bedrijf beïnvloeden. Wij praten u graag bij over deze inhoudelijke wijzigingen en over de politieke overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan het provinciale beleid.

Wij nodigen u uit voor de bijeenkomst op donderdag 13 maart 2014 van 18.45 tot 21.00 uur in Hotel West-Ende, Steenweg 1 in Helmond. Deze bijeenkomst wordt verzorgd door Moniek Peeters en Peter Goumans van het team Overheid + Omgeving. Daarnaast zullen als gastsprekers aanwezig zijn Yves de Boer gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en Henk Bleker voormalig staatssecretaris Economische Zaken en Landbouw.

Programma
18.45 uur Ontvangst
19.00 uur Verordening ruimte 2014: inleidingen en vragen
21.00 uur Borrel

Klik hier om u aan te melden. Wij sturen u vervolgens een bevestiging met routebeschrijving.

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Uiteraard zijn uw collega’s en of andere geïnteresseerden eveneens van harte welkom!

Graag tot donderdag 13 maart!

Met vriendelijke groet,
Goorts + Coppens

Peter Goumans, Moniek Peeters, Irene van Geel,
Niels Crooijmans en Patrick Grijpstra
Team Overheid + Omgeving


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×