Uitkoopregeling varkenshouderijen: “Landjepik” of “Win-win-beleid”?

Tijdens het kamerdebat vandaag (18 juni 2020) over het stikstofbeleid noemde Forum voor Democratie-kamerlid Thierry Baudet landbouwminister Carola Schouten een “Sluipmoordenaar”. Dit tot ongenoegen van de hele Tweede Kamer. Kamervoorzitter Arib greep in en pleitte voor meer fatsoen.

De reden voor de aantijging van Baudet was dat hij het niet eens is met het beleid van het kabinet om de stikstofuitstoot te verlagen. Speciaal de vrijwillige uitkoopregeling voor varkensboeren moest het ontgelden. “Landjepik”, noemde Baudet het.

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

De vraag is of deze kwalificatie terecht is. Met deze uitkoopregeling (de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen) wordt varkenshouders de mogelijkheid geboden te stoppen met hun bedrijf en daarvoor een redelijke vergoeding te krijgen voor zowel de sloop van stallen als het laten vervallen van hun varkensrechten. Voorwaarde is dat ze niet elders opnieuw mogen beginnen met het houden van varkens. De gedachte is dat hierdoor minder dieren worden gehouden en zo de stikstofuitstoot vermindert. Volgens de overheid zorgt de veeteeltsector voor een relatief grote stikstofuitstoot. De stelling dat deze regeling zorgt voor een “win-win-situatie” is vanuit die optiek dus zo gek nog niet.

Is er sprake van landjepik?

Dat lijkt mij niet. Binnen de regeling is het namelijk ook mogelijk dat een veehouderij een andere bestemming krijgt, zoals wonen. Onverwacht, maar niet verrassend, blijkt deze regeling dan ook heel erg populair. Veel meer boeren dan gedacht wilden hier gebruik van maken. Het oorspronkelijke budget van 180 miljoen euro is dan ook al verhoogd naar 455 miljoen euro.
Worden alle aanvragen dan ook toegekend? Helaas niet. Niet alleen om reden dat hiervoor geen budget zou zijn, maar ook om inhoudelijke redenen worden sommige aanvragen om subsidie afgewezen. In enkele gevallen heb ik dan ook al bezwaar aangetekend namens de aanvragers. Bij de beoordeling van sommige aanvragen kijkt de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) bijvoorbeeld te strikt of wel voldaan werd aan het Besluit emissiearme huisvesting. Als dat het geval is en de zaak ligt genuanceerder dan wordt aangenomen, dan maakt een bezwaar een goede kans.

Hulp nodig met de uitkoopregeling?

Heeft u te maken met een afgewezen subsidieaanvraag? Of heeft u andere vragen over de subsidieregeling sanering varkenshouder?
Wij kijken graag met u mee en bieden u graag de juiste juridische ondersteuning. Neem gerust contact met ons op.

Lars Pronk

Senior Jurist | Milieu en omgeving


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Lars Pronk

Lars Pronk

Advocaat Milieu & omgeving

Stel gerust je vraag over Milieu + omgeving

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×