Uitbreiding ketenaansprakelijkheid

De Nederlandse wet kent op dit moment een ketenaansprakelijkheid in de uitzendsector. Dit betekent dat de inlener van in Nederland verrichte arbeid hoofdelijk aansprakelijk is voor de voldoening van het toepasselijke minimumloon en minimumvakantiebijslag aan de uitzendkracht.

Hoofdelijke aansprakelijkheid
Deze aansprakelijkheid biedt uitzendkrachten de mogelijkheid om in geval van niet of onvoldoende uitbetaling van het verschuldigde loon door het uitzendbureau, tenminste het loon ter hoogte van het wettelijke vastgelegde minimumloon van de inlener te vorderen. De uitzendkracht kan dan kiezen wie hij aanspreekt tot uitbetaling: het uitzendbureau of de inlener. De inlener loopt het risico twee keer te betalen: de overeengekomen fee aan het uitzendbureau en het minimumloon aan de uitzendkracht. Als dat gebeurt heeft de inlener een verhaalsrecht op het uitzendbureau. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid is overigens niet van toepassing wanneer de inlener personeel inleent van een gecertificeerd uitzendbureau.

Kabinetsplannen
Het kabinet heeft recent aangekondigd de ketenaansprakelijkheid voor betaling van het loon uit te breiden. Dit voorstel past in de Wet Aanpak Schijnconstructies, die in 2015 van kracht wordt. Het kabinet wil hiermee bereiken dat opdrachtgevers verantwoordelijk worden voor betaling van het cao-loon (of het overeengekomen loon als er geen cao is) aan alle werknemers van onderaannemers die bij een opdracht betrokken zijn. In de praktijk komt het voor dat onderaannemers ineens verdwenen zijn, met als gevolg dat de werknemers geen loon ontvangen. Wanneer een opdrachtgever aansprakelijk gesteld kan worden voor de betaling van dit loon, kunnen de werknemers toch het volledige loon ontvangen. Daarnaast wil de minister het voor bedrijven onmogelijk maken dat werknemers via buitenlandse bedrijven werken, zodat ze niet volgens de Nederlandse cao uitbetaald hoeven te worden. Diverse uitzendorganisaties zouden gebruik maken van dergelijke constructies. 

Onderbetaling zal niet alleen civielrechtelijk, maar ook bestuursrechtelijk aangepakt worden. De Inspectie SZW kan bij onderbetaling een boete en/of last onder dwangsom opleggen aan de verschillende schakels in een keten. Op dit moment kan dat nog alleen bij de directe werkgever. Voor opdrachtgevers en aannemers die zich wel aan de regels houden en een redelijke prijs hanteren, wordt het mogelijk zich te vrijwaren. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe men aan deze vrijwaring vorm zal geven, hierover vindt nog overleg plaats met de sociale partners. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit punt.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×