Uitbreiding en verbetering consumentenrecht

Op basis van een  Europese Richtlijn van oktober 2011 is Nederland verplicht om voor 13 december 2013 de belangrijkste consumentenrechten te herzien; deze door middel van nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met de Europese Richtlijnen en zo nodig te verbeteren. De wetgever heeft hiervoor een wetsvoorstel opgesteld, dat op 13 juni 2014 van toepassing wordt.

Details wetsvoorstel
De Europese Richtlijn en het wetsvoorstel hebben betrekking op overeenkomsten die op afstand (bijv. internetverkoop) of buiten een verkoopruimte (bijv. deur-tot-deur-verkoop) zijn gesloten. De regels zijn pas van toepassing wanneer er sprake is van een bedrag hoger dan € 50,-.

Verkoop op afstand moet schriftelijk worden vastgelegd
In de nieuwe regelgeving worden de verplichtingen voor verkopers aangescherpt. Een overeenkomst op afstand kan alleen rechtsgeldig tot stand komen, wanneer deze schriftelijk is afgesloten. De verkoper is verplicht alle wettelijk voorgeschreven informatie op een juiste, volledige, duidelijke wijze en in begrijpelijk Nederlands aan de consument te verschaffen. Doet de verkoper dat niet en wordt hij door de consument aangesproken, dan moet hij bewijzen dat hem geen verwijt kan worden gemaakt. Als blijkt dat de verkoper tekort is geschoten, kan de consument de overeenkomst vernietigen. De overeenkomst wordt dan met terugwerkende kracht geacht ongedaan gemaakt.

Ontbinding van een overeenkomst
De consument kan de overeenkomst ook ontbinden. De termijn voor ontbinding wordt uitgebreid naar 14 dagen en gaat in na ontvangst van het gekochte product of dienst. Als er meerdere dingen zijn besteld (zoals bijv. meerdere kledingstukken), gaat de termijn in op het moment dat het laatste van het bestelde is ontvangen. Ook hierbij geldt dat de verkoper verplicht is de voorgeschreven informatie  te verschaffen. Het gevolg is dat bij het niet of onjuist verschaffen van de informatie de ontbindingstermijn zelf wordt verruimd naar 12 maanden.

Hoe werkt ontbinden in de praktijk?
Voor de ontbinding van een overeenkomst is het versturen van een ontbindingsverklaring binnen de gestelde termijn voldoende. De bewijslast daarvoor rust op de consument. Het is het verstandigste om zo’n verklaring per e-mail te versturen omdat daaruit het tijdstip van verzending blijkt. Ontbinding heeft als gevolg dat de consument het gekochte binnen 14 dagen moet teruggeven aan de verkoper. De verkoper dient op zijn beurt het aankoopbedrag terug te geven, waarbij teruggave niet mag bestaan uit een tegoedbon.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Luc Tacx, advocaat onderneming, via: l.tacx@gca.nl of 0493-331482.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×