Uitbreiding contractverlenging jongeren

In september 2009 is er bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk maakt voor werkgevers om tijdens de crisis jongeren tot 27 jaar langer te laten werken op grond van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Op 10 februari 2010 is het wetsvoorstel aangenomen in de Tweede Kamer en op 29 juni 2010 in de Eerste Kamer. Op 9 juli 2010 is de wet in werking getreden. Deze tijdelijke maatregel zal in beginsel gelden tot 1 januari 2012 en maximaal tot 1 januari 2014, mits de economische crisis aanhoudt.

Tijdelijke verruiming wet
De huidige wetgeving bepaalt dat na een periode van drie jaar, of het vierde contract voor bepaalde tijd, er sprake is van een arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd. De nieuwe maatregel leidt ertoe dat de huidige wetgeving tijdelijk wordt verruimd. Pas na het verstrijken van vier jaar, of bij het aangaan van het vijfde contract voor bepaalde tijd, ontstaat nu een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze verruiming biedt werkgevers dus meer flexibiliteit.

Tot 27 jaar
De tijdelijke maatregel is van toepassing op jongeren tot 27 jaar die een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan of die al een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebben en hun tweede, derde of zelfs hun vierde contract aangaan. Doel van deze tijdelijke verruiming is dat meer jongeren aan het werk komen en blijven werken.

Wanneer de tijdelijke maatregel vervalt, is het niet meer mogelijk voor werkgevers een vierde contract voor bepaalde tijd aan te bieden. Het op dat moment lopende vierde contract zal van rechtswege eindigen.

CAO
Net zoals bij de bestaande wetgeving het geval is, kan bij CAO worden afgeweken van deze tijdelijke verruiming. Afwijkingen in de CAO hebben voorrang boven de wettelijke regeling en dus ook boven de tijdelijke verruiming. Eventueel kan de CAO in overeenstemming worden gebracht met deze tijdelijke maatregel.

Let bij het aangaan van een (nieuwe) arbeidsovereenkomst dus op wat de CAO bepaalt omtrent de verlenging van arbeidsovereenkomst. Bij twijfel over de toepasselijkheid van deze tijdelijke maatregel kun je altijd contact opnemen met ons kantoor.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Edwin van Gerven, vakgroep Arbeid op 0492-544435 of viae.van.gerven@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×