Thuiswerken heeft in ‘de Coronatijd’ een geheel nieuwe lading gekregen. Waar thuiswerken voor de Coronacrisis in veel bedrijven eerder uitzondering dan regel was, zijn er nu zelfs bedrijven die overwegen om werknemers voortaan altijd thuis te laten werken, zodat zij de huur van hun kantoren/bedrijfspanden (tussentijds) kunnen opzeggen. Met het wegvallen van de huurkosten besparen deze bedrijven zich maandelijks een (vaak aanzienlijke) kostenpost. Maar hoe gaat het (tussentijds) opzeggen van de huurovereenkomst voor bedrijfsruimte in zijn werk? Kan dat zomaar en waar moet je als ondernemer op letten?

Twee soorten huurovereenkomsten

Het huurrecht maakt onderscheid tussen twee soorten bedrijfsruimte. Het gaat om de zogenoemde ‘middenstandsbedrijfsruimte’ (juridisch ook wel 290-bedrijfsruimte genoemd) en ‘overige bedrijfsruimte’ (juridisch ook wel 230a-bedrijfsruimte genoemd). Het verschil tussen de twee soorten bedrijfsruimte is van belang, omdat voor beide soorten bedrijfsruimte andere wettelijke regels gelden, bijvoorbeeld als het gaat om huurprijsbescherming, huurtermijnbescherming en opzeggingsbescherming.

Algemene voorwaarden

Middenstandsbedrijfsruimte (290-bedrijfsruimte)

Om als middenstandsbedrijfsruimte te kwalificeren, dient sprake te zijn van een voor publiek toegankelijke ruimte voor de rechtstreekse levering van goederen of diensten. Winkels en horeca – zoals restaurants en cafés – kwalificeren bijvoorbeeld als middenstandsbedrijfsruimte. Huurders van middenstandsbedrijfsruimte worden door de wet extra beschermd. Het idee daarachter is dat deze bedrijven afhankelijk zijn van hun locatie en niet zomaar kunnen verhuizen, waardoor zij beter worden beschermd tegen bijvoorbeeld opzegging van de huurovereenkomst.

Overige bedrijfsruimte (230a-bedrijfsruimte)

Onder overige wordt alle bedrijfsruimte verstaan die niet als middenstandsbedrijfsruimte kwalificeert. Van belang is dat bij overige bedrijfsruimte geen sprake is van een voor publiek toegankelijke ruimte. Te denken valt bijvoorbeeld aan kantoorruimte of een fabriek, waarin het publiek niet zomaar naar binnen kan. Huurders van overige bedrijfsruimte worden door de wet minder goed beschermd tegen bijvoorbeeld opzegging.

Opzegging van de huur van middenstandsbedrijfsruimte

De wet bepaalt dat een huurovereenkomst voor middenstandsbedrijfsruimte geldt voor de duur van vijf jaar of, als een langere bepaalde duur is overeengekomen, voor die langere duur. Zowel de huurder als de verhuurder kunnen tegen het einde van de eerste termijn opzeggen. Als partijen de huurovereenkomst die geldt voor vijf jaar niet (tijdig) opzeggen, wordt deze na het verstrijken daarvan automatisch met vijf jaar verlengd. De overeenkomst die is aangegaan voor een termijn die langer is dan vijf jaar maar korter dan tien jaar, wordt na het verstrijken van die termijn automatisch verlengd met een tweede termijn die zoveel korter is dan vijf jaar als de eerste termijn langer is dan vijf jaar. Partijen kunnen de huurovereenkomst dus enkel tegen het einde van de eerste of de tweede huurtermijn opzeggen.

Voor de verhuurder is van belang dat deze is gebonden aan wettelijke opzeggingsgronden. De verhuurder kan de huurovereenkomst enkel opzeggen tegen het einde van de eerste termijn als:

1) de bedrijfsvoering van de huurder niet is geweest zoals een goed huurder betaamt;

2) er sprake is van dringend eigen gebruik door de verhuurder.

De verhuurder mag de huurovereenkomst tegen het einde van de eerste termijn niet met een andere reden opzeggen. Dat is anders wanneer de verhuurder tegen het einde van de tweede termijn wil opzeggen. In dat geval dient een belangenafweging plaats te vinden. Het belang van de verhuurder bij beëindiging van de huurovereenkomst zal dan worden afgewogen tegen het belang van de huurder bij verlenging van de overeenkomst. De uitkomst van een dergelijke belangenafweging verschilt van geval tot geval.

De huurder is niet gebonden aan de hiervoor genoemde opzeggingsgronden. Wel dient de huurder een opzeggingstermijn in acht te nemen.

 

Persoonlijk

Laagdrempelig

Luisterend oor

Samen

Tussentijdse opzegging van de huur van middenstandsbedrijfsruimte

Tussentijdse opzegging van middenstandstandsbedrijfsruimte is in principe niet mogelijk. Dat geldt zowel voor de huurder als voor de verhuurder. Als de huurder toch tussentijds opzegt, loopt hij het risico van een schadeclaim van de verhuurder. Als de verhuurder toch tussentijds opzegt, loopt hij eveneens het risico van een schadeclaim (van de huurder) en het risico van een vordering van de huurder tot nakoming van de huurovereenkomst, waardoor de tussentijdse opzegging niet het voor de verhuurder gewenste effect sorteert. Als een huurder tussentijds van de huurovereenkomst af wil, kan hij onderzoeken of de huurovereenkomst de mogelijkheid biedt van onderhuur. Als die mogelijkheid er is, kan de (hoofd)huurder proberen om de gehuurde bedrijfsruimte onder te verhuren aan een onderhuurder. Veel verhuurder sluiten deze mogelijkheid echter uit in hun huurovereenkomst. Tussentijdse opzegging is – uitzonderingsgevallen daargelaten – daardoor veelal enkel mogelijk als zowel de verhuurder als de huurder het er over eens zijn dat de huur tussentijds kan worden beëindigd. Als er geen overeenstemming is, is tussentijdse opzegging niet mogelijk.

Opzegging van de huur van overige bedrijfsruimte

Anders dan bij de huur van middenstandsbedrijfsruimte, zijn er bij de huur van overige bedrijfsruimte geen dwingende wettelijke voorschriften over de looptijd van de huurovereenkomst dan wel over de mogelijkheden om de huurovereenkomst op te zeggen. Partijen zijn vrij om zelf bijvoorbeeld de duur van de huur, verlengingsmogelijkheden, opzegtermijn en opzeggingsmogelijkheden af te spreken. Partijen hebben dus een grote mate van (contracts)vrijheid in dit geval, waardoor de vraag hoe de huur van overige bedrijfsruimte (tussentijds) kan worden opgezegd, vooral afhankelijk is van hetgeen partijen daarover hebben afgesproken.}

Conclusie

De mogelijkheden van tussentijdse opzegging van huurovereenkomsten voor middenstandsbedrijfsruimte zijn voor zowel de huurder als de verhuurder (zeer) beperkt, tenzij partijen het eens kunnen worden over tussentijdse opzegging. De mogelijkheden van tussentijdse opzegging van overige bedrijfsruimte zijn afhankelijk van hetgeen partijen zijn overeengekomen. Overweegt u om uw huurovereenkomst (tussentijds) op te zeggen en kunt u advies gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op.

Maud Saes

Maud Saes

Onderneming

Gratis adviesgesprek?

Vul onderstaand formulier in en je hoort binnen 1 werkdag van ons!

Neem contact met ons op

Neem je liever zelf contact met ons op? Lees hieronder onze contactgegevens.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×