Tot en met 7 maart 2017 mag je reageren op ontwerp-omgevingsplan buitengebied Boekel

Vanaf 25 januari 2017 ligt het ontwerp-omgevingsplan buitengebied Boekel ter inzage. Dit betekent dat je tot en met 7 maart 2017 de mogelijkheid hebt om hierop te reageren. In de tussentijd kun je nagaan of jouw perceel in overeenstemming is met de bestemming die daarop rust en met de planvoorschriften. Wij geven je de gelegenheid om jouw situatie vrijblijvend te bespreken met één van onze specialisten.

Heeft dit nieuwe plan gevolgen voor mijn perceel?
Met name van ondernemers krijgen wij vaak de vraag of het nieuwe plan voorziet in voldoende uitbreidingsruimte. Veel ondernemers hopen in de toekomst hun activiteiten uit te breiden of in elk geval daartoe de mogelijkheid open te houden. Die vraag is niet met een simpel “ja of nee” te beantwoorden. Bij de vaststelling van een omgevingsplan heeft de gemeenteraad de beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad vanuit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht.

De Raad van State heeft in diverse uitspraken overwogen dat de gemeente wel rekening moet houden met de uitbreidingsplannen van een ondernemer als hij een concreet bouwplan bij de gemeente heeft ingediend voorafgaand aan de vaststelling van het omgevingsplan. Kortom, heeft u plannen om uit te breiden dan is het verstandig om dit tijdig kenbaar te maken bij de gemeente. Wanneer u voldoende stukken aanreikt waaruit blijkt dat sprake is van een concreet bouwplan, dan moet de gemeente de ruimtelijke aanvaardbaarheid hiervan beoordelen bij het vaststellen van het nieuwe omgevingsplan.

Je hebt recht op een gratis advocaat naar keuze!
Als je een rechtsbijstandverzekering hebt kunnen wij je, vanaf het moment dat het nieuwe ontwerp-omgevingsplan ter inzage wordt gelegd, met raad en daad bijstaan. Als verzekerde heb je namelijk het recht om voor rekening van de verzekeraar een eigen advocaat te kiezen. Je mag op kosten van de verzekeraar zelf een advocaat uitkiezen. Op Kies je eigen advocaat! lees je hoe het werkt.

Vragen?
Heb je vragen over de gevolgen van het nieuwe omgevingsplan? Neemt u dan contact op met één van onze advocaten van het team Milieu + Omgeving.

Niels Crooijmans, telefoonnummer: 06-55506541 of per e-mail n.crooijmans@gca.nl
Ruud Verkoijen, telefoonnummer 06-21837443 of per mail r.verkoijen@gca.nl
Patrick Grijpstra, telefoonnummer 06-42712257 of per mail p.grijpstra@gca.nl
Irene van Geel, telefoonnummer 06-30067928 of per mail i.van.geel@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Vergunningen

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×