Toch overgangsrecht voor de transitievergoeding!

In ons nieuwsartikel van 24 februari 2015 informeerden wij u over de transitievergoeding. Per 1 juli 2015 is een werkgever verplicht een transitievergoeding te betalen aan een werknemer die 2 jaar of langer in dienst is. Voor de berekening van de duur van de arbeidsrelatie worden elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever met tussenpozen van ten hoogste 6 maanden samengeteld.

We gaven aan dat de wetgever bewust geen (algemeen) overgangsrecht heeft gecreëerd voor de transitievergoeding, waardoor werkgevers van bijvoorbeeld seizoensarbeid op korte termijn geconfronteerd kunnen worden met hoge vergoedingen. Immers, alle arbeidsovereenkomsten die elkaar in het verleden binnen 6 maanden hebben opgevolgd, tellen mee bij de transitievergoeding.

Inmiddels heeft ook minister Asscher ingezien dat de onmiddellijke werking van de transitievergoeding ongewenste gevolgen heeft. Gevreesd wordt dat werknemers geen nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst aangeboden zal worden. Om dit probleem te ondervangen heeft hij afgelopen week een nota van wijziging ingediend. Hierin wordt voorgesteld alleen de arbeidsovereenkomsten die elkaar vanaf 1 juli 2012 binnen 6 maanden hebben opgevolgd, mee te tellen bij de duur van de arbeidsrelatie. Voor de periode tot 1 juli 2012 tellen alleen arbeidsovereenkomsten mee die elkaar binnen 3 maanden hebben opgevolgd.

Om vaste dienstverbanden te bevorderen, wordt bovendien de datum van 1 juli 2012 in bepaalde gevallen verschoven naar 1 juli 2015. Krijgt een tijdelijke werknemer (binnen 6 maanden) na afloop van zijn tijdelijke contract een vast contract dat ingaat op of na 1 juli 2015, dan tellen tot 1 juli 2015 alleen de arbeidsovereenkomsten mee die elkaar binnen 3 maanden hebben opgevolgd. Dit geldt ook voor het geval waarin een vast contract is ontstaan tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2015.

Tot slot wordt voorgesteld dat de transitievergoeding (nog) niet betaald hoeft te worden als de werkgever de werknemer garantie biedt dat hij binnen 6 maanden weer aan de slag kan. De werkgever is dan bij het aflopen na 1 juli 2015 niet (direct) een transitievergoeding verschuldigd en de werknemer heeft zekerheid dat het dienstverband voorgezet wordt. De periode telt op een later moment wel gewoon mee voor het recht op en de hoogte van de transitievergoeding.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van het verdere verloop van deze ontwikkelingen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0493-352070


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×