Thuiskopieheffing verlengd tot 2016!

Thuiskopieheffing verlengd tot 2016!
Onlangs heeft het kabinet besloten dat de thuiskopieheffing per 1 januari 2014 met twee jaar wordt verlengd tot 2016. De voorgestelde verlenging strookt met de uitkomst van het debat met de Tweede Kamer over het thuiskopiesysteem. Daarnaast is er bij het Hof van Justitie van de Europese Unie een aantal zaken aanhangig over de aan het systeem ten grondslag liggende exceptie voor thuiskopiëren. De uitkomst ervan zou van belang kunnen zijn voor de eisen die aan het thuiskopievergoedingenstelsel worden gesteld.

Wat is de thuiskopieheffing?
De thuiskopieheffing is een compensatie voor auteurs en artiesten voor het kopiëren van muziek en films door consumenten voor privédoeleinden. De heffing wordt geheven over producten waarmee kopieën kunnen worden gemaakt of worden bekeken danwel beluisterd. De heffing gold al voor lege cd’s en dvd’s en sinds 1 januari 2013 is er een heffing voor andere producten waarmee een kopie van films of muziek voor privédoeleinden kan worden gemaakt. Denk hierbij aan een externe harde schijf, een dvd- danwel videorecorder, laptops, tablets, telefoons met mp3-spelers, smartphones.
Welke producten onder de thuiskopieheffing vallen wordt bepaald door de stand van de technologische ontwikkelingen. Geheugenkaarten, USB-sticks en spelcomputers met een harde schrijf vallen sinds 1 januari 2013 niet meer onder de thuiskopieheffing omdat deze slechts in zeer geringe mate gebruikt worden voor het maken van kopieën voor privédoeleinden.

Hoogte van de heffingen
De hoogte van de heffing is afhankelijke van de opslagcapaciteit van het product. Een externe harde schijf heeft bijvoorbeeld meer opslagcapaciteit dan een laptop, en een laptop weer meer opslagcapaciteit dan een DVD of CD.  Hieronder is een overzicht  te vinden van de hoogte van de heffingen per product.

Producten en opslagcapaciteit Heffingsbedrag exclusief BTW
Cd-r € 0,03
Dvd € 0,03
Externe hard disc (hdd) € 1,00
Audio-/videospeler ≤ 2 GB € 1,00
Audio-/videospeler  > 2 GB € 2,00
Hdd-recorder/settopbox ≤ 160 GB € 2,50
Hdd-recorder/settopbox > 160 GB € 5,00
Telefoon met muziekspeler/smartphone < 16 GB € 2,50
Telefoon met muziekspeler/smartphone ≥ 16 GB € 5,00
Tablet ≤ 8 GB € 2,50
Tablet > 8 GB € 5,00
Pc/laptop € 5,00

Overzicht zoals vermeld op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/intellectueel-eigendom/vraag-en-…

In het overzicht is te zien dat het laagste heffingsbedrag €0,03 bedraagt voor een CD en DVD, en dat voor een PC of laptop of  een tablet met een opslagcapaciteit van meer dan 8 GB een heffingsbedrag van €5,- geldt.

Advies van STON
Voor de vraag welke producten apparaten wel of niet onder de thuiskopieheffing dienen te vallen, wordt mede een advies gevraagd aan de STON (Stichting Onderhandeling Thuiskopievergoeding). In haar advies over de thuiskopieheffing over 2014 en 2015 heeft het STON geadviseerd om ook readers hieronder te laten vallen. Als redenen hiervoor heeft het STON aangevoerd: een (te verwachten) stijgende verkoop van e-readers en het aanzienlijk heffingsplichtige gebruik van e-readers. De heffing op e-readers voor schrijvers zo ongeveer de enige bron voor thuiskopieheffingen zijn.  De laatste jaren zou het kopiëren van e-books en digitale tijdschriften enorm zijn toegenomen. Daarnaast is volgens STON uit onderzoek gebleken dat ook muziek en films middels e-readers zouden worden gekopieerd.

Het kabinet heeft echter tot grote teleurstelling van het STON vooralsnog niet besloten dat ook e-readers onder de thuiskopieheffing moeten vallen.  Zij wil eerst een onderzoek naar het gebruik van e-readers afwachten voordat zij een dergelijke beslissing neemt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maud Saes via m.saes@gca.nl of 0493-352070


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×