Termijn voor de aanvulling aanvraag Nb-vergunning

Vanwege het wegvallen van de depositiebank worden agrariërs geconfronteerd met verzoeken van de provincie voor het aanleveren van salderingsgegevens. Aanvragen die al geruime tijd in behandeling zijn, moeten nu worden aangevuld met salderingsgegevens. In dat kader worden korte termijnen gesteld en ontstaat discussie over de vraag of de gestelde termijn wel redelijk is.

Door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is op 27 augustus 2014 uitspraak gedaan (201310732/1/R2) waarbij de gestelde termijn aan de orde was.

In de betreffende situatie was er op 25 juni 2012 een aanvraag ingediend voor het uitbreiden van een geitenhouderij en bij de aanvraag was al aangegeven dat de benodigde salderingsgegevens ontbreken. Daarbij is meteen verzocht om overleg over de termijn waarbinnen de ontbrekende gegevens moesten worden aangeleverd. Er is toen door de provincie Overijssel een termijn gesteld van 12 weken en die verliep op 28 september. Op 11 september werden een deel van de gevraagde gegevens aangeleverd maar ook werd vermeld dat ze niet in staat waren om de resterende gegevens voor 28 september aan te leveren. Daarbij is om een aanvullende termijn verzocht. Die aanvullende termijn is niet gegeven en de aanvraag is vervolgens buiten behandeling gesteld. Daartegen is vervolgens bezwaar gemaakt en beroep ingesteld.

De Afdeling overweegt dat de lengte van de termijn zodanig dient te zijn dat een aanvrager in beginsel in staat moet worden geacht om alle gevraagde gegevens en bescheiden voor afloop van de hersteltermijn aan te leveren. Een termijn van 12 weken acht de Afdeling niet onredelijk kort. Daarbij wordt ook overwogen dat de aanvrager niet aannemelijk heeft gemaakt dat het aanleveren van de salderingsgegevens binnen de gestelde termijn onmogelijk was.

De situaties in Noord-Brabant zijn meestal anders vanwege het wegvallen van de depositiebank en het verzoek om aanvullende gegevens dus een gevolg is van het wegvallen van de depositiebank. De conclusie dat een termijn van 12 weken altijd acceptabel is, kan niet worden getrokken.

In deze zaak was immers al op voorhand duidelijk dat salderingsgegevens nodig waren terwijl dat in de meeste  Brabantse zaken pas na de uitspraken van 13 november 2013 duidelijk werd. Verder geeft deze uitspraak ook aan dat, als aannemelijk is gemaakt dat het aanleveren van de gegevens binnen de gestelde termijn onmogelijk is, een langere termijn moet worden gegund. Gelet op de procedures die gevolgd moeten worden voor het intrekken van een milieuvergunning, kan aannemelijk worden gemaakt dat een ruime termijn moet worden gegund.

Meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Ruud Verkoijen, advocaat Overheid en Omgeving via r.verkoijen@gca.nl of 0492-544435.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Vergunningen

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×